Lomalla voi keskittyä omiin ja perheen tarpeisiin, mikä näkyy päivittäisissä kulutustottumuksissa. Kotitalouksien keskikesän kulutuspäätöksiin vaikuttavat lomien vieton ja kesän sään ohella arkirutiinit. Arjen rutiinit ovat varsin pysyviä ja heijastuvat kulutustilastoihin läpi vuoden, sisältyyhän kesäkuukausiin myös työssäkäyntijaksoja. Myös suomalaisten lomanviettotavat pitävät yllä arkirutiineja: kesälomasta vietetään kotona noin 60 prosenttia.
Heinäkuussa työpaikoilta on pois keskimäärin neljä kymmenestä työntekijästä. Vuosilomalla olevien osuus on hieman pienempi. Työllisten määrää puolestaan kasvattavat kesäkuukausina jonkin verran lomalaisten tilalle palkatut sijaiset. Lomien pitäminen yhä useammin myös elokuun puolella näkyy tilastoissakin: elokuussa lomalla olevien määrä on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Lomalla olevien osuus työllisistä kesäkuukausina juhannuksesta elokuun puoliväliin
Tilastojulkistus kokonaisuudessaan Tilastokeskuksen sivuilla.