Suomessa oli vuoden 2003 lopussa 1 343 000 rakennusta. Edellisestä vuodesta rakennuskanta kasvoi edellisvuodesta 13 000 rakennuksella.
Päiväys: 30.11.2004

Suurin osa rakennuskannan kasvusta johtui uusien asuinrakennusten tuotannosta. Asuinrakennuksia on koko rakennuskannasta 86 prosenttia ja yli kaksi kolmasosaa nimenomaan erillisiä pientaloja. Kerros- ja rivitalot muodostavat sen sijaan alle kymmenesosan koko rakennuskannan määrästä. Muita kuin asuinrakennuksia on yhteensä 193 000, joista 41 prosenttia on liike- ja teollisuusrakennuksia.

Rakennuskannan koko kerrosala on yhteensä yli 389 miljoonaa neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta on vain 63 prosenttia. Rakennuskannasta yli puolet on rakennettu vuoden 1970 jälkeen. Vanhoja ennen vuotta 1921 valmistuneita rakennuksia oli noin 78 000 eli alle 6 prosenttia rakennuskannasta.

Rakennuksen sijoittaminen luokituksen johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Rakennusten määrä käyttötarkoituksen mukaan 2003

Lähde: Rakennuskanta 2003. Tilastokeskus

Laajemmat tiedot: Rakennuskanta 2003