Suurin osa rakennuskannan kasvusta johtui uusien asuinrakennusten tuotannosta, kun ei oteta huomioon pieniä sauna ym. vähämerkityksisiä rakennuksia. Asuinrakennuksia on koko rakennuskannasta 86 prosenttia ja enemmistö nimenomaan erillisiä pientaloja. Muita kuin asuinrakennuksia on yhteensä 195 000 eli 14 prosenttia koko rakennuskannasta. Muista kuin asuinrakennuksista 59 prosenttia on pieniä, alle 500 neliön rakennuksia.
Rakennuskannasta yli puolet on rakennettu vuoden 1970 jälkeen. Esimerkiksi toimistorakennuksista 52 prosenttia, liikerakennuksista 68 prosenttia ja teollisuusrakennuksista 70 prosenttia on rakennettu 1970-luvulla tai sen jälkeen.
Rakennuksen sijoittuminen luokituksen johonkin luokkaan määräytyy pääasiassa sen perusteella, mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään.
Rakennusten määrä käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 2004.
Rakennusten määrä käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan 2004
1 Rakennusvuodeltaan tuntemattomat (39 000 rakennusta) sisältyvät yhteensä lukuun.
Lähde: Rakennuskanta 2004. Tilastokeskus.
Lisätietoja: Arja Tiihonen (09) 1734 3272, Marja Hermiö (09) 1734 3211, asuminen.tilasto@tilastokeskus.fi