Liike- ja toimistorakennusten samoin kuin julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä oli yli kaksinkertainen vuoden 2005 helmikuuhun verrattuna. Kuutiomäärät kasvoivat myös kaikissa muissakin rakennustyypeissä.
Tammi-helmikuussa koko uudisrakentamiseen myönnettiin lupia runsaan 6 miljoonan kuutiometrin verran, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2005 vastaavana aikana. Alkuvuonna rakennusluvan sai kaikkiaan noin 4 000 uutta asuntoa, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
Myönnetyt rakennusluvat helmikuussa ja tammi-helmikuussa 2006
Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista, jotka perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta kertyneisiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.
Lähde: Myönnetyt rakennusluvat 2006, helmikuu. Tilastokeskus