Asuinrakennuslupien kuutiomäärä väheni 13 prosenttia ja teollisuus- ja varastorakennusten lupakuutiot puolittuivat vuotta aiemmasta. Liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä sen sijaan kasvoi selvästi viime vuoden toukokuuhun verrattuna.
Tammi-toukokuussa rakennusluvan sai runsaat 14 000 uutta asuntoa, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin 19 miljoonan kuutiometrin verran eli 3 prosenttia vähemmän kuin tammi-toukokuussa vuotta aiemmin.
Myönnetyt rakennusluvat toukokuussa ja tammi-toukokuussa 2006
Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilaston ennakkotiedoista, jotka perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta kertyneisiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.