Teollisuusjätteiden määrä kasvoi lähes 16 miljoonaan tonniin. Ongelmajätteitä kirjattiin aiempiin vuosiin nähden ennätyksellinen määrä, noin 2,3 miljoonaa tonnia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen EU:lle toimittamasta asetusraportista.
Kulutuksessa eli palveluissa ja kotitalouksissa jätteitä kertyi yhteensä 3 miljoonaa tonnia. Kulutusjätteistä 3/4:aa on sekalaista tai lajiteltua yhdyskuntajätettä, jonka määrä on pysynyt melko vakaana useita vuosia. Palvelusektorin osuus kulutuksen jätteistä on 60 prosenttia.
Suurimmaksi ongelmajäteryhmäksi ovat kemikaalijätteiden sijaan vähitellen muotoutuneet metallien jalostuksen, rakentamisen ja kaivun mineraalijätteet kuten metallipitoiset lietteet, pilaantunut maa ja malmien rikastuslietteet. Ylivoimaisesti suurin osa ongelmajätteistä (1,8 miljoonaa tonnia) läjitettiin tai sijoitettiin maaperään ongelmajätteille kelvollisiin ja sopiviin rakenteisiin.