Talon lämmitys ja energia
Omakotitalotutkimus 2/2006
Talojen nykyisistä lämmitysmuodoista on nähtävissä rakennusvuosikymmenellä vallinnut trendi. Vanhemmissa taloissa lämmitysmuotoa on jo ehditty muuttaa. 1960-luvulta 1970–luvun lopulle öljy on ollut suosituin lämmitysmuoto, mutta öljykriisin jälkeisenä aikana suora sähkölämmitys kumonnut öljyn valta-aseman.
1990-luvun alusta lähtien sähkölämmitys on osittain muuttunut varaavaksi ja sähkön rinnalle ovat nousseet uudet lämmitysmuodot, kuten maalämpö, pelletit, ilmalämmitys ja aurinkolämpö. Maalämmön osuus on vielä pieni, mutta sen suosio kasvaa voimakkaasti. Vanhimpien talojen lämmitysmuotoremontin yhteydessä maalämpö on noussut jo käytetyksi vaihtoehdoksi.
Millä tavoin talonne pääasiassa lämmitetään? /Mikä on talonne valmistumisvuosi?
Talon nykyisen lämmitysmuodon ja halutun lämmitysmuodon välillä on selvin ristiriita suoran sähkölämmityksen ja öljylämmityksen suhteen. Ne ovat käytetyimmät lämmitysmuodot, mutta lähes vähiten halutut lämmitysmuodot. Maalämmöllä lämpiää sen sijaan tällä hetkellä 2 prosenttia taloista, mutta 40 prosenttia valitsisi maalämmön.
Taulukko lämmitysuskollisuudesta kertoo, että öljylämmittäjistä vain 8 prosenttia valitsisi öljyn, jos voisi vapaasti valita lämmitysmuodon. Seuraavaksi suurin vaihtohalukkuus on suoran sähkölämmön käyttäjiltä. Nämä ryhmät, kuten suurin osa eri lämmitysmuotojen käyttäjistä siirtyisi mieluiten maalämmön käyttäjiksi.
Tyytyväisimpiä lämmitysmuotoonsa olivat maalämmön ja pellettien käyttäjät. Tulosta selittää toki kustannustehokkuuden lisäksi se, että ne ovat tekniikoiltaan uusimpia lämmitysmuotoja.
Millä tavalla talonne pääasiassa lämmitetään? / Jos voisitte vapaasti valita talonne lämmitysmuodon, minkä valitsisitte?
Lämmitystavan valinta
Vastaajilla oli lämmitysmuodon valinnasta huolimatta hyvin yhtenäinen näkemys energian hinnan kasvusta. Optimistisimpia olivat kuitenkin selvästi öljylämmityksen käyttäjät.
Millä tavalla talonne pääasiassa lämmitetään? / Mitä arvioitte tapahtuvan energian hinnoille seuraavien 12 kk:n aikana?
Energian hintakehityksen vaikutus lämmitystapaan