OKTT-tutkimus syksy 2006
Suomelaisen Omakotitalotutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy Suomela-lehden toimeksiantona.
Tutkimus alkoi 18.9.2006 ja loppui 13.10.2006 ja se toteutettiin internet-kyselynä.
Tutkimukseen vastasi 7194 henkeä, joista 94 prosenttia asuu omakotitalossa, 4 prosenttia paritalossa ja 2 prosenttia maatalossa. Vastaajista 41 prosenttia oli naisia ja 59 prosenttia miehiä. Vastaajat jakautuivat maantieteellisesti varsin tasaisesti; uusimaalaisia oli 14 prosenttia, varsinaissuomalaisia 10 prosenttia ja muista maakunnista kustakin alle 10 prosenttia.
Vastaajien ammattijakauma
Vastaajien ikäjakauma
Ikäjakauma