Asuinrakentamisen volyymin kasvu on hidastunut alkuvuoden lähes 20 prosentista lokakuun vajaaseen 3 prosenttiin. Muun rakentamisen volyymi oli yli 7 prosenttia edellisvuotista pienempi. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudisrakentamisen volyymi-indeksin ennakkotiedoista.
Tammi-lokakuussa 2004 uudisrakentamisen volyymi oli vielä alkuvuoden hyvän kasvun johdosta 3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Asuinrakentamisen volyymissä oli kasvua 11 prosenttia, mutta muun rakentamisen volyymi pieneni yli 3 prosenttia.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan kuukausittain Talonrakentaminen ja suhdanteet -julkaisussa.

Koko rakentamisen, asuinrakentamisen ja muun rakentamisen volyymi-indeksin trendit

*Uudisrakentamisen volyymi-indeksin vuoden 2004 tiedot ovat ennakollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkaistaan, korjataan aiempia ennakkotietoja.

Lähde: Tilastokeskus, rakentamisen suhdanteet, uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2000=100

Laajemmat tiedot: Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 10/2004