Asuinrakennusten volyymin kesäkuussa 2005 alkanut kasvu jatkui vahvana. Asuinrakennuksista omakotitalojen volyymi kasvoi yli 21 prosenttia, rivitalojen lähes 30 prosenttia ja kerrostalojen 13 prosenttia verrattuna vuoden 2005 helmikuuhun.
Myös muun rakentamisen volyymi on kasvanut voimakkaasti keväästä 2005 lähtien. Helmikuussa kasvu kuitenkin hidastui jonkin verran ollen reilut 11 prosenttia.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan kuukausittain Talonrakentaminen ja suhdanteet -julkaisussa.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2000=100, trendit
Uudisrakentamisen volyymi-indeksin 2005 ja 2006 tiedot ovat ennakollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkaistaan, korjataan aiempia ennakkotietoja. Vuoden 2005 lopulliset tiedot julkaistaan vuoden 2006 kesäkuussa.
Lähde: Teollisuus ja rakentaminen, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2000=100. Tilastokeskus