Uudisrakentamisen volyymi-indeksin nousu kiihtyi edelleen syyskuussa 2005
Myös asuinrakennusten volyymin kesäkuussa alkanut kasvu kiihtyi edelleen. Asuinrakennuksista omakotitalojen ja nyt myös rivitalojen volyymi on kasvanut sekä kerrostalojen volyymin supistuminen on hidastunut. Muun rakentamisen volyymi on kasvanut keväästä lähtien. Kasvu oli syyskuussa lähes 10 prosenttia.

Koko rakentamisen, asuinrakentamisen ja muun rakentamisen volyymi-indeksien trendit*

* Kuvio korjattu.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksin vuoden 2005 tiedot ovat ennakollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkaistaan, korjataan aiempia ennakkotietoja. Vuoden 2005 lopulliset tiedot julkaistaan vuoden 2006 kesäkuussa.

Lähde: Rakentamisen suhdanteet, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2000=100.
Tilastokeskus