Myös asuinrakennusten volyymin koko alkuvuoden jatkunut supistuminen on kääntynyt kasvuun. Asuinrakennuksista tosin vain omakotitalojen volyymi on kasvanut. Rivitalojen volyymin supistuminen näyttäisi hidastuneen, mutta kerrostalojen volyymi on edelleen reilusti miinuksella. Muun rakentamisen volyymi on kasvanut huhtikuusta lähtien. Kasvu oli elokuussa lähes 6 prosenttia.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi julkaistaan kuukausittain Talonrakentaminen ja suhdanteet -julkaisussa.

Koko rakentamisen, asuinrakentamisen ja muun rakentamisen volyymi-indeksin trendit

Vuoden 2005 tiedot ovat ennakollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkaistaan, korjataan aiempia ennakkotietoja. Vuoden 2005 lopulliset tiedot julkaistaan vuoden 2006 kesäkuussa.

Lähde: Rakentamisen suhdanteet, Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2000=100. Tilastokeskus.
Lisätietoja: Anja Räisänen (09) 1734 2230, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi