Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudistetusta indeksistä, jonka perusvuosi on nyt 2005. Perusvuoden vaihdon yhteydessä uudistettiin rakennushankkeiden hinnoittelua sekä päivitettiin laskentamenetelmä siten, että uudistettu indeksi kuvaa talonrakentamisen uudistuotannon määrää ja sen muutoksia mahdollisimman hyvin. Lisätietoa uudistuksesta tilaston laatuselosteessa.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksin 2005=100 vuosimuutokset, %
Uudisrakentamisen volyymi-indeksin kokonaisindeksin 6 viimeisen kuukauden muutokset
uudisrakentamisen vol indeksin kokonaisindeksin viim 6 kk mu
Asuinrakentamisen volyymi-indeksin 6 viimeisen kuukauden muutokset
asuinrakentamisen vol ind viim 6 kk
Muun rakentamisen volyymi-indeksin 6 viimeisen kuukauden muutokset
muun uudis rak vol ind viim 6 kk
Asuinrakentamisen volyymi on alkuvuonna kasvanut hieman. Erityisesti huhtikuussa aloitettiin rakentamaan selvästi enemmän pientaloja kuin vuotta aiemmin ja pientalojen volyymin kasvu onkin pitänyt koko asuinrakentamisen edelleen vilkkaana. Rivitalojen ja kerrostalojen volyymit ovat sen sijaan laskussa.
Muun kuin asuinrakentamisen vahvaa kasvua ylläpitää viime vuoden lopulla vilkastunut liike- ja toimistorakentaminen. Liikerakennuksia rakennetaan nyt enemmän kuin kertaakaan 1990-luvun alun laman jälkeen ja toimistorakennustenkin rakentamisen volyymi on kasvussa, vaikkakin 2001 vuoden huipputasosta ollaan vielä kaukana.
Myös teollisuus- ja varastorakentaminen on vahvassa kasvussa vuoden 2006 alun notkahduksen jälkeen. Teollisuusrakentaminen on jo selvästi vilkkaampaa kuin tällöin ja varastorakentamisenkin volyymi on kääntynyt selvään kasvuun.
Maatalousrakentaminen vilkastui selvästi vuosien 1995 ja 1997 välillä. Tämän jälkeen maatalousrakentaminen on säilynyt vakaalla tasolla lukuun ottamatta vuoden 2004 pientä notkahdusta. Vuosittain aloitettujen erityyppisten maatalousrakennusten yhteenlaskettu tilavuus on ollut noin 4 miljoonaa kuutiota.
Eri rakennustyyppien mukaisista pääryhmistä ainoastaan julkinen rakentaminen on selvästi vähentynyt viimevuodesta. Rakentamisen vähentyminen on nähtävissä kaikissa julkisen rakentamisen pääluokissa eli hoito-, kokoontumis- ja opetusrakennusten rakentamisessa.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, trendit
uudisrakentamisen vol ind ja trendit 95-07
Rakennuslupien kuutiomäärä kasvaa
Tammi-kesäkuussa 2007 rakennuslupia myönnettiin yhteensä runsaan 30 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Asuinrakennuslupien kuutiomäärä väheni 2 prosenttia, mutta kaikissa muissa pääryhmissä myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi. Eniten lisääntyi teollisuus- ja varastorakennusten kuutiomäärä, 67 prosenttia.
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja myönnetyt rakennusluvat, trendit
uudisrakentamisen vol ind ja myön raklup vuosimuutos ja tren
Vuoden 2007 tiedot ovat ennakollisia. Aina samalla kun tuoreimmat tiedot julkaistaan, korjataan aiempia ennakkotietoja. Vuoden 2007 lopulliset tiedot julkaistaan vuoden 2008 toukokuussa.
Lähde: Tilastokeskus