MAINOS

Muurattu tulisija kodin lämmitykseen

Yleinen

Perinteiset muuratut tulisijat ja savuhormit ovat edelleen varsin käytetty vaihtoehto  suomalaisissa omakotitaloissa, varsinkin uudisrakentamisen yhteydessä. Loma-asunnoissa lienee lähes jokaisessa tulisija. Pientalojen uuneissa ja takoissa poltetaan vuosittain 5–6 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kolme neljästä pientalosta käyttää ainakin ajoittain puuta lämmönlähteenään.

Jaa sosiaalisessa mediassa
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS PÄÄTTYY

Valinta käyttötarpeen mukaan

Tulisija valitaan käyttötarpeen mukaan. Oleellista on päättää, käytetäänkö tulisijaa lämmitykseen vai ruuanlaittoon ja leivontaan, vaiko ainoastaan tunnelmaa luovana sisustuselementtinä. Usein tulisijalla on monta samanaikaista käyttötarkoitusta.

Lähitulevaisuudessa tulisijojen merkitys lämmönlähteenä kasvaa entisestään. Suomi on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian määrää 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja paikalla muurattujen tulisijojen käyttö omalta osaltaan tukee tätä ratkaisua.

Tulisijan valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota rakenteen hyötysuhteeseen ja pitkäkestoiseen lämmönluovutukseen. Erityisesti taajama-alueilla lämmitykseen tulisi käyttää hyvin suunniteltuja ja lämpöä tehokkaasti varaavia tulisijoja, joiden aiheuttamat savuhaitat ovat vähäisiä, vaikkakaan toistaiseksi Suomessa tulisijojen päästöille ei ole vielä virallisia päästörajoja.

Energiansäästön kannalta on tärkeää, että tulisijan lämpö pystytään käyttämään tehokkaasti hyväksi ja että luovutusteho on tasainen. Mitä raskaampi tulisija on, sitä kauemmin ja tasaisemmin se luovuttaa lämpöä. Näin peruslämmitysjärjestelmä pystyy säätymään oikealle tasolle. Silloin tiili tulisijan materiaalina on erinomainen valinta. Standardin SFS – EN 15250 mukaisissa tutkimuksissa paikalla muuratun tulisijan hyötysuhteeksi on saatu jopa 90–92 %. Pitkään ja tasaisesti lämpöä luovuttava paikalla muurattu tulisija sopii erinomaisesti mm. passiivitaloihin, joissa kevyet, nopeasti lämpöä luovuttavat tulisijat ovat ongelmallisia.

Kevyet tulisijat sopivat esim. loma-asuntoihin ja muihin sellaisiin tiloihin, jotka halutaan nopeasti lämpimiksi. Monien tehdasvalmisteisten tulisijojen suuret lämmitystehot aiheuttavat epämukavaa lämmönvaihtelua, ja asuintiloja joudutaan lämpötilan noustessa yli tavoitetason tuulettamaan ja näin osa energiasta menee hukkaan.

Tiilitakan muotoilu antaa runsaasti mahdollisuuksia. Myös värejä voi yhdistellä mielensä mukaan. Kuva. Wienerberger Oy.

Tiilitakan muotoilu antaa runsaasti mahdollisuuksia. Myös värejä voi yhdistellä mielensä mukaan. Kuva. Wienerberger Oy.

 

Mitoita tulisija oikein

Normaalin asunnon (125 m2, huonekorkeus 2,5 m) keskimääräinen lämmitystehon tarve on lämmityskaudella noin 3 kW.  Sydänmuurina toimivan kuorellisen takan teho on tyypillisesti noin 2,0–2,5 kW, mikä vastaa normaalikokoisen pientalon lämmitystarvetta suurimman osan vuotta.

Käytettäessä tulisijaa rakennuksen ainoana lämmönlähteenä valinnassa on huomioitava, että yksi neliömetri vaatii 16–22 kg varaavaa kivimassaa. Mitä raskaampi tulisija on, sitä kauemmin ja tasaisemmin se luovuttaa lämpöä. Paikalla muurattu kuorellinen varaava takka voi painaa 3 500–4 000 kg, joten se pystyy luovuttamaan lämpöä tasaisesti jopa 2–3 vuorokautta. Kun puuta poltetaan peruslämmitysjärjestelmän tukena, on tärkeää, että tulisija toimii muun lämmityksen kanssa ja hyvin lämmöneristetyissä passiivitaloissa tämä on entistä tärkeämpää.

Muuratut tulisijat ovat yleensä kuorellisia tulisijoja, jotka on suunniteltu erityisesti pientalojen ja loma-asuntojen lämmitystarpeita ajatellen. Niiden hyötysuhde on erittäin hyvä – tutkimusten mukaan jopa yli 90 %. Lisäksi kuoritakan pintalämpötila pysyy miellyttävän alhaisena, 40–60 °C:ssa.

Tulisijan runko muurataan poltetuista tiilistä, ja hyvä lämmönvarauskyky saavutetaan käyttämällä täystiiliä. Tulipesä ja tulta vastaan olevat pinnat muurataan tulitiilistä. Tulisijan erillinen kuori muurataan poltetuista tiilistä.

Vaaleat sävyt ovat viime vuosina yleistyneet tiilitakkojen julkisivuissa. Värisävyjen ohella myös takkamalleja on saatavilla runsaasti. Kuva: Tiileri Oy.

Vaaleat sävyt ovat viime vuosina yleistyneet tiilitakkojen julkisivuissa. Värisävyjen ohella myös takkamalleja on saatavilla runsaasti. Kuva: Tiileri Oy.

Juttu jatkuu seuraavalla sivulla.

Savupiipun muuraus on ammattilaisen tehtävä. Osaava muurari selviää siitä yleensä muutamassa päivässä. Piippu voidaan muurata joko umpitiilestä tai reikätiilestä, ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja. Kuva: Wienerberger Oy.

Savupiipun muuraus on ammattilaisen tehtävä. Osaava muurari selviää siitä yleensä muutamassa päivässä. Piippu voidaan muurata joko umpitiilestä tai reikätiilestä, ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja. Kuva: Wienerberger Oy.

Muurattu savupiippu lämmönlähteenä

Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilipiippu on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen, koska se hyödyntää savukaasujen lämpöenergian, eikä puhalla sitä ”harakoille”, kuten modernit eristetyt savupiiput. Massiivinen, muurattu savupiippu toimii tehokkaana lämmönvaraajana, joka pystyy luovuttamaan itseensä varautuneen lämmön huonetiloihin. Tiilipiipun edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Rakennuskustannuksiltaan muurattu savupiippu on kilpailukykyinen, ja siihen on helppo tehdä tarvittava määrä hormeja.

Varaavaan tulisijaan liitetty muurattu piippu ottaa tehokkaasti lämpöä talteen parantaen entisestään tulisijan hyötysuhdetta. Ominaisuus korostuu etenkin matala- ja passiivienergiataloissa. Kevyen tulisijan parina massiivinen piippu muodostaa merkittävän lämpövaraston, joka parantaa paitsi puun polton hyötysuhdetta myös käyttömukavuutta, sillä lämmönluovutusajan pidentyessä pitenee myös polttamisjaksojen välinen aika.

Palonkestävyys- ja kaasutiiviyskokeiden perusteella paikalla muurattu tiilipiippu täyttää standardissa EN 1443:2003 esitetyt palonkestävyys- ja tiiviysvaatimukset (nokipalonkestävyys). Tiilipiippu on lisäksi myös nuohouksen kestävä, ja sen lämpötilaluokka on T 600, jolloin siihen voidaan liittää kaikki tavanomaiset tulisijat.

Tulisijan muuraus vaatii huolellisuutta. Tulipesän on kestettävä suurta kuumuutta, ja siksi se muurataan tulenkestävistä tiilistä erikoislaasteja käyttäen. Tulisijan ulkokuori eristetään muusta rakenteesta ohuella lämpöeristeellä, mikä tasaa rakenteen lämpötilanvaihteluja. Ulkokuori voidaan muurata tavallisista tiilistä. Kuva: Wienerberger Oy.

Tulisijan muuraus vaatii huolellisuutta. Tulipesän on kestettävä suurta kuumuutta, ja siksi se muurataan tulenkestävistä tiilistä erikoislaasteja käyttäen. Tulisijan ulkokuori eristetään muusta rakenteesta ohuella lämpöeristeellä, mikä tasaa rakenteen lämpötilanvaihteluja. Ulkokuori voidaan muurata tavallisista tiilistä. Kuva: Wienerberger Oy.

 

Lisätietoa aiheesta

Muuratuille tulisijoille on laadittu selkeät materiaali-, rakenne- ja suojaetäisyysvaatimukset.  Rakennusmääräyskokoelman E8-osan aineiston pohjalta on Suomessa laadittu runsaasti muurattujen tulisijojen valmistusohjeita. Muurattujen savuhormien osalta yksiselitteiset ohjeet löytyvät osasta E3:
Suomen rakentamismääräyskokoelma (ymparisto.fi)

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL: Tulisijat – suunnittelu, toteutus ja käyttö. RIL 251–2010.
Keppo, Juhani: Muuratut tulisijat. Rakentajan tietokirjat, 2008.

Suomalaiset Tulisijat Ry – Muurattujen tulisijojen jaoksen kotisivu
Lisätietoa tulisijoista ja puunpoltosta (Hengitysliitto Heli)
Savumerkit – Opas puun pienpolttoon (Ympäristöministeriö)
Tulisijamanuaali – tehokas ja ympäristöä säästävä tulisijalämmitys (VTT)

Käsinlyötyä tiiltä muistuttava punaiseksi poltettu antiikkitiili  elävöittää tulisijan pintaa ja luo historiallista vaikutelmaa. Kuva: Wienerberger Oy.

Käsinlyötyä tiiltä muistuttava punaiseksi poltettu antiikkitiili elävöittää tulisijan pintaa ja luo historiallista vaikutelmaa. Kuva: Wienerberger Oy.

Tulisijan paikka rakennuksessa valitaan käyttötarkoituksen mukaan

•    Pelkkä uunilämmitys  > Tulisijat kaikissa huoneissa.
•    50 % uunilämmitys  > Tulisijat keskeisillä paikoilla, hyvä ilmayhteys.
•    Ruuanlaitto  > Puuliesi tuvassa tai isommassa keittiössä, leivinuuni yleensä keskeisellä paikalla.
•    Sisustuselementti / tunnelmanluoja  > Avotakka olo- tai takkahuoneessa.
•    Yhdistelmätulisijat  > Takkaleivinuuni tai kiuas-/takkayhdistelmä – sijoitetaan käyttötarkoituksen mukaan keskeiselle paikalle.
•    Kohdelämmitys  > Kevyttulisijat ja kamiinat käyttötarkoituksen mukaan valitussa paikassa.

Kun olet aikeissa hankkia tulisijan

•    mieti mihin käyttöön se tulee: perus- vai lisälämmönlähteeksi, kesämökille vai ruoan valmistukseen
•    mieti ulkonäköä, koska tulisijaa on vaikea vaihtaa – piirrä kuva
•    ota yhteyttä muurariin jo suunnittelun alkuvaiheessa – se varmistaa onnistumisen.

Varaavien tulisijojen perusominaisuuksiin kuuluu yleensä massiivisuus, mikä mahdollistaa suuren lämmönvarauskyvyn. Massiivisuuden vaikutelmaa voi keventää vaalealla pintakäsittelyllä. Kuva: Wienerberger Oy.

Varaavien tulisijojen perusominaisuuksiin kuuluu yleensä massiivisuus, mikä mahdollistaa suuren lämmönvarauskyvyn. Massiivisuuden vaikutelmaa voi keventää vaalealla pintakäsittelyllä. Kuva: Wienerberger Oy.

Tiilitulisijan ominaisuuksia – käyttäjien kokemuksia

•    Takan massa ratkaisee varauskyvyn ja lämmönjohtavuus energian luovutusnopeuden.
•    Tiilitakka lämpiää hitaasti, mutta myös jäähtyy hitaasti, sopii erinomaisesti passiivitaloihin
•    Lämpö on pitkää, tasaista ja miellyttävää.
•    Tasalämpöisessä talossa tiilitakka toimii lisälämmönlähteenä erinomaisesti.
•    Tiilitakan pinta ei lämmitettäessä kuumene polttavaksi.
•    Mietojen pintalämpötilojen ansiosta voit pinnoittaa kuorellisen tiilitakan miten haluat.
•    Tiili on kestävä tulisijamateriaali. Laadukkaista materiaaleista oikein tehty tiilinen tulisija kestää kymmeniä vuosia.
•    Tiilestä voit tehdä makusi mukaisen takan. Muurarin tekemä kuoritakka on käsityötä ja usein täysin uniikki.
•    Tiilitakka on vaivaton. Pienemmillä pakkasilla sitä ei tarvitse lämmittää edes joka päivä.
•    Puiden vähäinen kulutus on tiilitakan etuja.
•    Tulipesän ja yläpalotilan lämpötilat nousevat korkeiksi, mikä lisää tehokkuutta ja vähentää päästöjä.

Muista!
Tulisijojen muuraaminen ja kokoaminen on aina ammattitaitoisten tulisijamuurareiden työtä! Sama koskee myös tiilipiipun muurausta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

omakotitalon rakennus rakennusmateriaali takka takkahuone tiili tiilikate tulipesä tulisija