RT suhtautuu kuitenkin torjuvasti käännetyn arvonlisäveron käyttöönottoon rakennusalalla. Muita sitä tehokkaampia keinoja on RT:n mukaan olemassa, ja käännetty alv pitää sisällään paljon rajoitteita ja jopa mahdollisuuksia uusiin rikoksiin:

  • Käännetty alv mahdollistaa perusteettomien arvonlisäverovähennysten tekemisen ja rikollisen verohyödyn tätä kautta
  • Se synnyttäisi alalle kaksi erillistä järjestelmää, aiheuttaisi paljon tulkintavaikeuksia, ja lisäisi yritysten kustannusrasitetta
  • Sen kustannusvaikutus koko yhteiskunnalle on negatiivinen
  • Se ei poista omakotitalorakentamisen pimeää taloutta
  • Sen hoitamiseen nyt suunnitellut resurssit eivät tule riittämään.

RT:n mielestä viranomaisten valvonnan painopistettä tulee muuttaa ennakoivan tarkastuksen suuntaan. Viranomaisten yhteistoimintaa valvonnan tehostamiseksi tulee parantaa ja tiedon vaihdon esteitä poistaa. Talousrikosasioihin perehtyneitä poliisin ja verottajan tutkijoiden sekä talousrikossyyttäjien määrää tulee lisätä. Tilaajavastuulain edellyttämien tietojen saantia on helpotettava ja lain valvontaa tehostettava.

RT:n kannan mukaan myös muiden yhteiskunnallista tehtävää hoitavien laitosten — kuten tapaturmavakuutuslaitosten, eläkeyhtiöiden, työttömyysvakuutusrahaston ja työttömyyskassojen — tulee parantaa keskinäistä ja viranomaisten kanssa tapahtuvaa yhteistyötä.