Suomelan joulupuu: arvontasäännöt

Arvonnan järjestäjä

Viestimedia Oy (”Viestimedia”), Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Y-tunnus: 0111165-0

Ketkä voivat osallistua?

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

Miten arvontaan osallistutaan?

Arvontaan voi osallistua suomela.fi/joulupuu-nettisivulla ja Suomelan uutiskirjeessä kerrottujen ohjeiden mukaisesti ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Järjestäjä arpoo osallistuneiden kesken suomela.fi/joulupuu-nettisivulla sekä Suomelan uutiskirjeessä kerrotun palkinnon arvontaohjeissa ilmoitettuna ajankohtana.

Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse.

Palkinto toimitetaan Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen palkinnon myöntävän yrityksen toimesta. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Henkilötietojen käsittely

Viestimedia käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Viestimedian tietosuojaselosteesta.

Järjestäjän vastuu

Viestimedia vastaa arvontaan liittyvästä arpajaisverosta. 

Viestimedia ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Palkinnon voittaja vapauttaa Viestimedian kaikesta vastuusta liittyen palkinnon käyttöön ja kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Muut ehdot

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Viestimedialla oikeus hylätä osallistuminen.

Viestimedia ilmoittaa arvontasivuilla, mikäli joudumme tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen.