MAINOS

Arvonnan säännöt

ARVONNAN JÄRJESTÄJÄ

Viestimedia Oy (”Viestimedia”), Simonkatu 6, 00101 Helsinki

Y-tunnus: 0111165-0

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet arvonnan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN ARVONTAAN OSALLISTUTAAN?

Arvontaan voi osallistua siihen liittyvän Suomelan Instagram- tai Facebook-postauksen ohjeiden mukaisesti ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN

Järjestäjä arpoo osallistuneiden kesken Instagram- tai Facebook-postauksessa kerrotun palkinnon arvontaohjeissa ilmoitettuna ajankohtana.

Arvonnan voittaja kerrotaan Suomelan Instagram- tai Facebook-postauksessa eikä heihin olla henkilökohtaisesti yhteyksissä. Arvonnan voittajan tulee itse olla yhteydessä asiakaspalveluun (info@suomela.fi) voittonsa lunastamiseksi. Mikäli voittaja ei ilmoittaudu 3 päivän kuluessa voittajan julkistamisesta, voitto mitätöityy ja Viestimedialla on oikeus arpoa uusi voittaja.

Palkinto toimitetaan Suomessa sijaitsevaan postiosoitteeseen. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Viestimedia käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Viestimedian tietosuojaselosteesta: https://viestimedia.fi/tietosuoja.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Viestimedia vastaa arvontaan liittyvästä arpajaisverosta.

Viestimedia ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Palkinnon voittaja vapauttaa Viestimedian kaikesta vastuusta liittyen palkinnon käyttöön ja kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

MUUT EHDOT

Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Viestimedialla oikeus hylätä osallistuminen.

Viestimedia ilmoittaa arvontasivuilla, mikäli joudumme tekemään muutoksia arvontaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvonnan toteutukseen.

Kampanja ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä.