MAINOS

Asbestipurkutyö – uusi lainsäädäntö astui voimaan, mikä muuttui?

Talo

Suomessa 1930-luvulta aina vuoteen 1994 rakennusteollisuudessa käytetyn asbestin purkutöistä syntyvä pöly on erittäin haitallista terveydelle. Remonteissa ja asbestipurkutöissä tulee varmistaa, etteivät purkutyötä tekevät ammattilaiset altistu asbestille, eikä asbestipölyä jää asuin- tai liiketiloihin. Vuodenvaihteessa päivitetyt asbestipurkutyö vaatimukset vaikuttavat purkutöiden kustannuksiin ja aikatauluihin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Uuden asbestilainsäädännön keskeisimmät vaatimukset ovat:

1. Asbestikartoitus pakolliseksi – purettavien materiaalien asbestipitoisuus tulee aina selvittää ennen purkutyöhön ryhtymistä.

Uuden asbestiasetuksen mukaan purettavien materiaalien asbestipitoisuus tulee selvittää etukäteen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa ja peruskorjatuissa rakennuksissa. Asbestipurkutyötä varten tehtävästä selvityksestä on käytävä ilmi purettavien materiaalien asbestipitoisuus ja asbestin laatu. Asbestikartoituksen saa tehdä vain asbestiin perehtynyt ammattilainen.

2. Asbestipurkutyö tehtävä vain pätevän ammattilaisen toimesta.

Asbestipurkutyöstä on jatkossakin tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, johon on merkittävä muun muassa tiedot purkutyötä tekevistä työntekijöistä. Purkutyöt saa suorittaa vain asbestipurkuluparekisteriin rekisteröity toimija. Päteviä ammattilaisia löytyy listattuna osoitteesta asbestipurkuluparekisteri.ahtp.fi .

3. Purkutyön jälkeen tilan asbestipitoisuus on mitattava.

Asbestipurkutyön jälkeen purkutilan pinnat on siivottava ja osaston ilma puhdistettava. Tilan puhtaus on varmistettava aggressiivisella ilmamittauksella.

Lisätietoja:

Lisätietoja ja tarkat ohjeet löytyvät osoitteesta www.tyosuojelu.fi ja työsuojeluhallinnon tiedotteesta.

Delete Finland Oy

www.delete.fi

Isännöintiliitto ry

Isännöintiliitto on tehnyt hyvät ohjeet uudesta asbestilaista isännöitsijöille. Ohje löytyvät tästä linkistä >

Lähde: Cision Finland

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

asbesti asbestipurku asbestipurkutyö purkutyö remontoida