MAINOS

Suomalaiset tyytyväisyyden aiheet: asuinolot ja ihmissuhteet

Sisustus

Suomalaiset ovat elämässään tyytyväisimpiä asuinoloihinsa ja ihmissuhteisiinsa. Heikoimman arvion suomalaisilta saa puolestaan luottamus Suomen poliittiseen päätöksentekojärjestelmään. Lue tutkimustulokset!

Jaa sosiaalisessa mediassa

Tiedot ovat Tilastokeskuksen tulo- ja elinolotutkimuksesta, jonka yhteydessä kerättiin vuonna 2013 ensimmäistä kertaa tietoa suomalaisten koetusta hyvinvoinnista ja sen eri puolista, kuten asuinolot.

Tiedot suomalaisten koetusta hyvinvoinnista on julkaistu tulonjakotilaston tietokantataulukossa 7 ”Koettu hyvinvointi henkilön iän, terveyden ja tuloviidenneksen mukaan vuonna 2013”.

Suomalaisten tyytyvaisyys asumiseen

Suomalaisten tyytyväisyys elämän eri puoliin vuonna 2013. Asteikko 0 = ei lainkaan tyytyväinen, 10 = täysin tyytyväinen.

Taulukko sisältää tietoa muun muassa suomalaisten tyytyväisyydestä elämään yleisesti, asumiseen, työhön ja ihmissuhteisiin sekä luottamuksesta poliisiin, oikeuslaitokseen ja poliittiseen päätöksentekoon.

Tiedot osa eurooppalaista tulo- ja elinolotilastoa

Suomea koskevat tiedot ovat osa eurooppalaista tulo- ja elinolotilastoa (European Statistics on Income and Living Conditions, EU-SILC). Suomen kansalliset tiedot on kerätty tulo- ja elinolotutkimuksessa, jonka pohjalta tuotetaan tiedot sekä EU-SILC-tilastoon että kansalliseen tulonjakotilastoon.

Tiedot kerättiin vuonna 2013 haastattelemalla yli 11 000 henkilöä, ja ne on painotettu edustamaan koko 16 vuotta täyttänyttä kotitalousväestöä.
Suomen lisäksi vastaavat tiedot kerättiin yli 30 muussa Euroopan maassa. EU:n tilastovirasto Eurostat kokoaa ja julkaisee kansainväliset vertailutiedot aiheesta vuoden 2015 aikana.

Lisätietoja: Tilastokeskus – tulonjakotilaston kotisivu

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

asuinolot elinolotilasto tilastokeskus tulonjakotilasto