Asuinolot tyytyväisyys – suomela

Taulukko sisältää tietoa esimerkiksi suomalaisten tyytyväisyydestä elämään yleisesti

Suomalaiset ovat elämässään tyytyväisimpiä asuinoloihinsa ja ihmissuhteisiinsa. Heikoimman arvion suomalaisilta saa puolestaan luottamus Suomen poliittiseen päätöksentekojärjestelmään.