Kevytperävaunua ei tarvitse katsastaa ja siksi kuljettajan on tärkeä itse pitää huolta sen liikennekelpoisuudesta. Jos perävaunu on levännyt talven yli, on hyvä tarkistaa ainakin valojen toimivuus ja rengaspaineet. Jos perävaunun kunto epäilyttää, käytä ammattilaisen apua.

Kuormaa suunnitellessa on syytä kiinnittää huomiota sen painoon. Vetoauton ja perävaunun massan tulee olla oikeassa suhteessa, niin että vetoauto vie perävaunua eikä päinvastoin. Kuorman sijoittelussa ja kiinnittämisessä pitää olla huolellinen. Perävaunun painopiste on pidettävä mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Painavimmat esineet kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle akselia. Kun perävaunu on raskaasti kuormattu, vetoauton ja perävaunun renkaiden kunto ja ilmanpaineiden merkitys turvallisuuden kannalta korostuu.

Yhdistelmä on kuormattava siten, että ajettaessa sekä auto että perävaunu ovat vaakasuorassa. Vaunu on kuormitettava etupainoisesti, mutta ei liikaa. Aisapainon voi tarvittaessa tarkistaa vetokytkimen kohdalta vaikka tavallisella henkilövaa’alla. Säädösten mukaan aisapaino saa olla enintään 4 prosenttia perävaunun kytkentämassasta tai 25 kg suuremman painon ollessa ratkaiseva. Väärin kuormattua yhdistelmää on vaikea ajaa ja se käyttäytyy yllättävästi.

Perävaunun kuormaamiseen ja tavaroiden sitomiseen kannattaa varata riittävästi aikaa ja riittävä määrä sidontavälineitä. Kuorman sidontaan tulee käyttää vain tähän tarkoitukseen tehtyjä ehjiä sidontavälineitä. Vaurioituneita tai hyvin kuluneita sidontavälineitä ei saa käyttää. Solmujen tekemistä tulee välttää, koska ne heikentävät sidontavyön lujuutta.

Matkaan kannattaa varata runsaasti aikaa ja kuorma on hyvä tarkastaa ajotauoilla.

Artikkelin lähde Liikenneturva.