Apua ikääntyville omakotiasujille

Talo

Omakotitalkkari auttaa ikäihmisiä arjen askareissa. Samalla Omakotitalkkari-projekti tarjoaa töitä pitkäaikaistyöttömälle Suomen Omakotiliiton jäsenyhdistyksen kautta.

− Talkkarin työtehtäviin kuuluvat tavanomaiset omakotitalon hoitotyöt, kuten pihan hoito ja lumityöt, siivous ja asiointi. Toiminta on alusta asti ollut jäsenetu Suomen Omakotiliiton jäsenille. Se ei pyri kilpailemaan kiinteistöhuoltoalan yrittäjien kanssa, koska erityisiä ammattitaitovaatimuksia ei ole. Ammattiosaamista vaativat tehtävät ohjataan alan yrittäjän tehtäväksi, koska omakotitalkkari tekee vain naapuriaputasoista työtä asiakkaan omilla työvälineillä, projektipäällikkö Ella Koskela sanoo.

Tällä hetkellä omakotitalkkaritoimintaa on noin 120 yhdistyksessä, joissa työskentelee noin 200 omakotitalkkaria. Parisen tuhatta talkkaria on tehnyt tavanomaisia omakotitalon hoitotehtäviä ja asiakaspalvelua useissa tuhansissa kotitalouksissa ympäri Suomen jo lähes vuosikymmenen ajan.

Omakotitalkkaritoiminta perustuu valtion maksamaan palkkatukeen, joten  yhdistystyönantajat ovat riippuvaisia palkkatuen määrärahoista. Määrärahojen  riittävyys vaihtelee alueittain. Toisinaan talkkaripalvelua ei pystytä tämän takia antamaan. Ely-keskukset edellyttävät omakotitalkkarin työelämävalmiuksien kartoittamista ja ohjaamista. Työntekijä pääsee näin miettimään vahvuuksiaan ja jatkosuunnitelmiaan.

− Omakotitalkkarihankkeiden tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että palveluja pystytään tarjoamaan myös tulevaisuudessa, Koskela toteaa.
Esimerkkejä toiminnasta voi kysyä alueprojekteista tai Suomen Omakotiliitosta.

Lisätietoja Omakotitalkkari-palvelusta osoitteessa www.omakotitalkkari.fi.

Artikkelin lähde Omakotiliitto.

Julkaisuun liitetyt avainsanat:

Ei liitettyjä avainsanoja.