Joulusta yhdenmukainen käsitys

Suomalaisilla omakotiasujilla on varsin yhdenmukainen käsitys joulusta. Iästä, asuinpaikkakunnasta tai ammatista riippumatta jouluperinteiden arvostus on samansuuntaista.

Kysymyksessä, minkä perinteen haluaisi jatkuvan tuleville sukupolville, ylivoimaisesti eniten kannatusta sai perhejoulu (94 %). Toiseksi eniten mainintoja saivat perinteiset jouluruoat (79 %) ja kolmanneksi haudoilla käynti (71 %). Lähes yhtä korkealle arvostuksissa nousi kotiin hankittu joulukuusi. (70 %). Joulurauhan julistus oli tärkeysjärjestyksessä viides (60 %), ja sen merkitys näyttää kasvavan iän myötä.

Joulusta yhdenmukainen käsitys

Suomalaisilla omakotiasujilla on varsin yhdenmukainen käsitys joulusta. Iästä, asuinpaikkakunnasta tai ammatista riippumatta jouluperinteiden arvostus on samansuuntaista.

Kysymyksessä, minkä perinteen haluaisi jatkuvan tuleville sukupolville, ylivoimaisesti eniten kannatusta sai perhejoulu (94 %). Toiseksi eniten mainintoja saivat perinteiset jouluruoat (79 %) ja kolmanneksi haudoilla käynti (71 %). Lähes yhtä korkealle arvostuksissa nousi kotiin hankittu joulukuusi. (70 %). Joulurauhan julistus oli tärkeysjärjestyksessä viides (60 %), ja sen merkitys näyttää kasvavan iän myötä.

Tuleeko joulu ilman pukkia ja lahjoja?

Vaikka joulupukki ja joululahjat ovat suomalaisille tuttuakin tutumpi ilmiö ja omakotitaloissa asuu paljon lapsiperheitä, niin vaalittavien perinteiden listalla sekä pukki että lahjat ylsivät vasta kahdeksannelle sijalle (molempien kannatus 52 %). Niiden edelle kiilasivat vielä jouluvalot.

Joulupukin ja joululahjojen nimeen vannovat eniten nuoremmat ikäluokat, ja vanhemmiten niiden arvostus vähenee.

Joulu kotimaassa, kinkku pöydässä

Omakotiasujista 97 prosenttia viettää jouluaaton yleensä kotimaassa. Useimmiten jouluaatto vietetään omassa kodissa (88 %), ja vajaa kolmannes (31 %) käy aattona myös sukuloimassa.

Tuleeko joulu ilman pukkia ja lahjoja?

Vaikka joulupukki ja joululahjat ovat suomalaisille tuttuakin tutumpi ilmiö ja omakotitaloissa asuu paljon lapsiperheitä, niin vaalittavien perinteiden listalla sekä pukki että lahjat ylsivät vasta kahdeksannelle sijalle (molempien kannatus 52 %). Niiden edelle kiilasivat vielä jouluvalot.

Joulupukin ja joululahjojen nimeen vannovat eniten nuoremmat ikäluokat, ja vanhemmiten niiden arvostus vähenee.

Joulu kotimaassa, kinkku pöydässä

Omakotiasujista 97 prosenttia viettää jouluaaton yleensä kotimaassa. Useimmiten jouluaatto vietetään omassa kodissa (88 %), ja vajaa kolmannes (31 %) käy aattona myös sukuloimassa.

Jouluruoissa ylivoimaisesti eniten vaalitaan joulukinkkuperinnettä. Omakotiasujista 88 prosentilla on kinkku pöydässä joka vuosi. Lähes kaikilla se on kotimainen.

Joulukinkun rinnalla suosittuja ovat rosolli, kala ja luumukiisseli. Listan hännille jäävät lipeäkala ja kalkkuna.

Lipeäkalaperinteessä on tutkimuksen perusteella alueellisia eroja. Lipeäkalaa tarjotaan lähinnä Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Sen sijaan Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa sen perinne on heikompi.

Tiedot ovat peräisin juuri valmistuneesta Suomelan omakotitalotutkimuksesta, jonka toteutti Taloustutkimus.

Nettikyselyyn vastasi 17.10.-14.11. välisenä aikana 10 547 henkilöä. Yli puolet vastaajista oli 30-49 -vuotiaita ja naisten osuus oli hieman suurempi kuin miesten. Suomelan Omakotitalotutkimuksen tiedonkeruu tapahtui Suomela-lehden kotisivustolle linkitetyllä vastauslomakkeella. Tutkimuksen aineisto koostui omakotitalo-, pari- tai maatalossa asuvien mielipiteistä ja kokemuksista.