Turvatekniikan keskus Tukes kehottaa tiedotteeessaan myös maahantuojia ja valmistajia kiinnittämään huomiota tähän turvallisuusriskiin ja minimoimaan sen. Vaarasta pitää mainita myös käyttöohjeissa.

Lokakuun alussa 2010 tapahtuneen kuolemantapauksen johdosta Tukes haluaa kiinnittää huomiota lähes joka kodissa käytössä olevien erilaisten rullaverhojen ja kaihtimien turvallisuuteen. Erityisesti pienten lasten vanhempien on syytä kiinnittää huomiota kaihtimien naruihin ja rullaverhojen pitkiin lenkkeihin.

Pitkät narut, joista saa silmukan ja pitkät lenkit, jotka voi kietoa kaulan ympäri, ovat vaarallisia pienille lapsille.

  • Pitkät narut ja lenkit on pidettävä poissa lasten ulottuvilta esimerkiksi kietomalla narut seinään kiinnitettävään koukkuun tai muuhun tähän tarkoitukseen soveltuvaan kiinnityspisteeseen.
  • Rullaverhon pitkän lenkin voi kiinnittää esimerkiksi seinään asennettavaan lisätarvikkeeseen, jolloin lenkki ei roiku vapaana.
  • Turvallisuutta parantavia lisätarvikkeita kannattaa kysyä kaihtimia myyvistä liikkeistä, ellei näitä toimiteta tuotteen mukana.
  • Lisäksi kodeissa on kiinnitettävä huomiota erityisesti lastenhuoneen huonekalujen, kuten lasten sänkyjen, lipastojen tms. sijoittamiseen siten, että lapset eivät pääse niiden päälle kiipeillessään naruihin ja lenkkeihin käsiksi.

Tukes kehottaa valmistajia, maahantuojia ja myyjiä kiinnittämään huomiota verhojen ja kaihtimien turvallisuuteen sekä käyttöohjeisiin

Vuodesta 2009 lähtien voimassa olleen standardin (SFS-EN 13120) mukaan kuristumisvaaran minimointiin on kiinnitettävä huomiota, mikäli tuotteessa on kuristumisvaaraa aiheuttavia ominaisuuksia, kuten pitkiä naruja tai lenkkejä.

Rullaverhojen sekä eräiden kaihdintyyppien (mm. sälekaihtimien) mukana on oltava lisätarvikkeita, joiden avulla pitkät narut ja lenkit voidaan pitää lasten ulottumattomissa, tai kuristumisvaaran minimointi on muuten huomioitava tuotteen suunnittelussa. Tällaisissa tuotteissa on myös oltava varoitus kuristumisvaarasta. Käyttöohjeissa pitää olla kuristumisvaarasta kertovan varoituksen lisäksi kehotus sijoittaa huonekalut, kuten lasten sängyt, lipastot tms. siten, että lapset eivät pääse pitkiin naruihin ja lenkkeihin käsiksi. Käyttöohjeissa on oltava myös ohjeet lisätarvikkeiden asennuksesta ja käytöstä.

Edellä mainittu standardi ei koske kaikkia markkinoilla olevia kaihdintyyppejä, kuten Roman blind -tyyppisiä kankaisia laskoskaihtimia. Näille tuotteille valmistellaan parhaillaan vaatimuksia EU-komission johdolla lasten turvallisuuden parantamiseksi.

Tukes on ollut asiassa aktiivinen ja tulee jatkossakin osallistumaan turvallisuusvaatimusten valmisteluun. Myös näiden tuotteiden on oltava sellaisia, ettei niistä aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. Valmistajat, maahantuojat ja myyjät voivat tarvittaessa käyttää apuna turvallisuuden varmistamiseksi kyseisen standardin vaatimuksia.

Pohjois-Amerikassa on jo nykyisellään myös mm. Roman blind -tyyppisiä kankaisia laskoskaihtimia koskevia vaatimuksia. Lisätietoja löytyy Consumer Product Safety Commissionin (CPSC) verkkosivuilta, http://www.cpsc.gov/