Kotimaan vapaa-ajanmatkojen määrä maksullisessa majoituksessa sen sijaan kasvoi hieman, lisäystä oli viisi prosenttia vuoden takaisesta. Ennakkotiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin lokakuussa 1 401 Suomessa asuvaa 15–74-vuotiasta henkilöä.

Suomalaisten tekemät yöpymisen sisältäneet vapaa-ajanmatkat syyskuussa 2010 ja niiden vuosimuutos, ennakkotiedot

Suomalaiset tekivät syyskuussa yhteensä 290 000 yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa ulkomaille. Matkoja, joiden aikana yövyttiin kohdemaassa, tehtiin 232 000, joista Viroon suuntautui 14 prosenttia ja Ruotsiin 10 prosenttia. Risteilyt, joiden aikana yövytään ainoastaan laivalla, suuntautuivat lähinnä Ruotsiin ja Viroon.

Kotimaassa suomalaiset tekivät 1,3 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Tämä on 18 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Suurin osa matkoista, 1,04 miljoonaa, oli ilmaismajoitusmatkoja joko omalle mökille, sukulaisten tai tuttavien luokse tai matkalla käytettiin muuta ilmaista majoitusta.

Lopulliset vuositiedot Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta julkaistaan tilaston kotisivulla tilastovuotta seuraavan vuoden heinäkuussa. Lisäksi neljännesvuosittaisia ennakkotietoja julkaistaan Matkailutilaston (majoitustilaston) kuukausijulkaisun yhteydessä puolentoista kuukauden kuluessa neljänneksen päättymisestä.

Lähde: Tilastokeskus 3.11.2010