Ekaluokkalaiset lähtevät liikenteeseen tämän ja seuraavan viikon aikana. Valitettavasti kaikki autoilijat eivät kuitenkaan muuta liikennekäyttäytymistään edes koulujen alkaessa.

– Kolme autoilijaa neljästä jättää koulujen alun huomioimatta. Viime vuoteen verrattuna tilanne ei ole merkittävästi muuttunut. Vuosi sitten 28 prosenttia vastaajista ilmoitti hidastavansa koulujen lähellä, kun nyt luku on 25 prosenttia, kertoo Ifin tiedottaja Anni Kuusisto.

Ekaluokkalaisten vanhemmista kolme viidestä kertoo hidastavansa koulujen lähellä. Eniten piittaamattomuutta näkyy nuorten 18-24 –vuotiaiden keskuudessa, joista vain alle joka kymmenes kertoo hidastavansa koulujen tai suojateiden läheisyydessä.

– Kyselyyn vastanneet toivovatkin enemmän viranomaisvalvontaa koulujen lähelle. Myös valistusta haluttaisiin enemmän, sekä ennen koulujen alkua että sen jälkeen, Kuusisto jatkaa.

Keltanokat kaikille ekaluokkalaisille

If Vahinkovakuutusyhtiö haluaa omalta osaltaan olla mukana turvaamassa pienten lasten koulutietä. Kaikille koulunsa aloittaville on taas luvassa Keltanokkalippikset.

– Jaamme ekaluokkalaisille fosforinkeltaiset lippikset nyt neljättä kertaa. Vastaanotto on alusta lähtien ollut erittäin positiivinen. Toivomme autoilijoiden kiinnittävän erityistä huomiota pieniin lippispäisiin tiellä liikkujiin myös ensimmäisten kouluviikkojen jälkeen, Ifin projektipäällikkö Tina Sademies sanoo.

Ifin Keltanokka liikenteessä –kampanja on Opetushallituksen hyväksymä ja tukee Liikenneturvallisuusviikkoa.
Lähde: Tilastokeskus, Liikenneturva, If