– Yhteistyön tarkoituksena on edistää viherympäristöön liittyvää tietoutta ja alan osaamista sekä vahvistaa asuinalueisiin liittyvän viherympäristön kuten pihojen, puutarhojen, puistojen, aukioiden ja katujen sekä koko viheralan imagoa ja tunnettuutta, Suomen Asuntomessujen projektijohtaja Pasi Hulkkonen kertoo.

Sopijaosapuolet pitävätkin erittäin tärkeänä jatkaa ja kehittää hyvin alkanutta yhteistyötä. Yhteistyön avulla tiedon välittäminen ammattikunnasta laajalle tarvitsijakunnalle onnistuu helposti. Jatkossa halutaan myös nostaa entistä paremmin esille alan hintatietoutta sekä erilaisia piharakentamisen vaihtoehtoja.

– Viherammattilaiset haluavat olla mukana kehittämässä ja tekemässä entistä viihtyisämpiä ja vihreämpiä asuinympäristöjä asuntomessuorganisaation kanssa. Asuntomessut ovat valtava mahdollisuus esitellä viihtyisää piha- ja ympäristörakentamista tällaista tietoa kaipaaville: pihat ja julkiset viheralueet oikeassa ympäristössä, hyvin suunnitellusti, oikealla tavalla toteutetusti ja ylläpitokin huomioiden. Asuntomessualueet ovat oiva kokonaisuus kokonaisen asuinalueen viherverkostojen suunnitteluun ja toteuttamiseen hyvin alueeseen ”istuvien” yksityispihojen ohella, Viherympäristöliiton toimitusjohtaja Pekka Leskinen toteaa.

Suomen Asuntomessut kannustaakin alan urakoitsijoita ja suunnittelijoita tarjoamaan palveluitaan messurakentajille jotta tulevilla asuntomessuilla pihat olisivat valmiimpia ja koko pihakokonaisuus kattavampi.

– Tulevaisuudessa piharakentaminen pyritään saamaan esille entistä paremmin ja uusia ideoita kehitellään paraikaa yhteistyössä viheralanjärjestöjen kanssa. Tulemme muun muassa tarjoamaan messukävijöille enemmän opastusta ja neuvontaa piha-asioihin liittyen yhdessä piha-alan toimijoiden kanssa. Viheralan edustajia toivotaan myös enemmän mukaan asiantuntijoiksi asuntomessujen ja kaupunkien messuja valmisteleviin työryhmiin, jotta heidän äänensä tulisi jo alkumetreillä paremmin esille, Pasi Hulkkonen lisää.