Yleisin tulipalon syttymissyy on viallinen sähkölaite tai varomattomuus sen käytössä. Sähkölaitteista johtuvia tulipaloja syttyy vuosittain noin 1400, joista suurin osa voitaisiin estää ihmisten omalla ennakoivalla toiminnalla. Kun uusi laite hankitaan, sen käyttöohjeet tulee lukea tarkkaan ja niitä pitää myös noudattaa. Lisäksi sähköasennusten on oltava kunnossa. Vioittuneet sähkölaitteet on korjautettava viipymättä sähköalan ammattilaisella.

Tulitikuista ja muista tulentekovälineistä
aiheutuvat tulipalot ovat myös vuosittaisten tilastojen valossa huolestuttavan korkealla. Vanhempien vastuulla on pitää tulentekovälineet pois lasten ulottuvilta. Lapsille tulee kertoa, että tulentekovälineet ovat vain aikuisille ja tulen sytyttämiseen tarvitaan aina aikuisen lupa. Heille kannattaa näyttää mallia turvallisesta tulenkäsittelystä.  

Torju 10 yleisintä tulipalon syttymissyytä

(suluissa vuoden 2009 tulipalot tähän mennessä*)

  • Vie vioittunut laite tai rikkoutunut sähköjohto heti huoltoon alan ammattilaiselle, äläkä korjaa itse. (Sähkölaitteen tai -asennuksen viasta, häiriöstä tai huollon laiminlyönnistä 528 rakennuspaloa)
  • Säilytä tulentekovälineet poissa lasten ulottuvilta, esim. lukollisessa laatikossa. (Tulitikuista ja tulentekovälineistä 248 rakennuspaloa) 
  • Kun hankit kotiisi sähkölaitteen, lue käyttöohjeet huolella ja noudata niitä. (Koneen tai laitteen väärästä käytöstä 172 rakennuspaloa) 
  • Älä tupakoi sisällä. Voit torkahtaa, jolloin tupakka sytyttää helposti tulipalon. (Savukkeesta tai muusta tupakka-aineesta 288 rakennuspaloa)
  • Käytä tulisijaa käyttöohjeiden mukaisesti. Nuohouta tulisija ja savuhormi säännöllisesti. (Nokipalosta 325 rakennuspaloa) 
  • Varmista riittävät tulisijojen suojaetäisyydet. Älä kuivata pyykkejä löylyhuoneessa. (Riittämättömästä suojaetäisyydestä 190 rakennuspaloa) 
  • Sijoita valaisin ja muut kuumenevat sähkölaitteet niin, että ne eivät aiheuta palovaaraa. Siirrä kuuma tai lämmin tuhka vain syttymättömään astiaan. (Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka 180 rakennuspaloa) 
  • Estä takasta kimpoavat kipinät suojaverkolla tai -luukuilla. (Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista 150 rakennuspaloa) 
  • Älä koskaan jätä ruokaa yksin liedelle kypsymään. (Valvomattomasta ruoanvalmistuksesta 281 rakennuspaloa) 
  • Sijoita kynttilät harkiten ja sammuta ne aina, jos olet viimeinen huoneesta poistuja.  (Kynttilästä, tuikusta, soihdusta tai roihusta 78 rakennuspaloa)

Lähde: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, www.spek.fi.