Suomen Kuluttajaliitto vertasi torilta hankittujen, tilavuusyksiköillä mitattujen tuotteiden reaalipainoja. Näytteet ostettiin kolmelta eri torilta Helsingistä. Perunalitran painot pysyttelivät melko tasaisina, kun taas hernelitrojen painot vaihtelivat enemmän. Eniten hernettä ja perunaa sai mukaansa Töölöstä.

Torikauppatuotteiden myynti painon mukaan on yleinen käytäntö muualla Euroopassa, mutta ei Suomessa. Suomen Kuluttajaliitto kehottaakin torikauppiaita huomioimaan myös ne asiakkaat, jotka haluavat tehdä toriostoksensa painon ja kilohinnan mukaan. Liitto kannustaa kauppiaita tarjoamaan punnitusvaihtoehtoa tilavuusmittojen rinnalle.

Marjojen ja kasvisten nippukauppa tai myynti litra- tai kappamitalla on toistaiseksi sallittua pienimuotoiseksi katsotussa torikaupassa. Ruokakaupoissa marjojen ja kasvisten hinnat on ilmoitettava kilohintoina ja ostomäärät perustuvat punnituksiin virallisesti hyväksytyillä vaa’oilla.

Sääntönä on, että nestemäiset tuotteet myydään tilavuuden ja kiinteät aineet painon mukaan mitattuna. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla oleva vakauslainsäädännön kokonaisuudistus tulee vaikuttamaan myös torikaupan poikkeuslupaan mitata kiinteitä aineita tilavuusmitoilla. Lakiuudistus lähtee kesän aikana lausuntokierrokselle ja käsitellään eduskunnassa vuoden vaihteeseen mennessä. Torikaupan kiemuroita päästään käsittelemään vasta lain asetuksia säädettäessä. Lähtökohtana kuitenkin on vaatimus, että asiakkaalla on oikeus ostaa torituotteita myös painon mukaan punnittuna ja hinnoiteltuna.

Toriasiakkaiden suhtautuminen mittayksiköiden valintaan vaihtelee. Toriostoksilla käyntiin liittyy usein tilanteisiin ja tunnelmiin liittyviä mielikuvia. Suomen Kuluttajaliiton pikakyselyn mukaan 70 % vastaajista (n=20) haluaa ostaa torituotteensa mieluummin litroissa tai kapoissa. Perusteluina mainittiin mm. ”toritunnelma ja vanhanajan henki”, ”kilo herneitä ei kerro mitään” ja että ”painon mukaan punnittua tavaraa saa ostaa koko talven”.

Suomen Kuluttajaliitto muistuttaa myös, että alkuperämaa tulee aina ilmoittaa torituotteiden myynnin yhteydessä.

Artikkelin on tuottanut Deski, www.deski.fi.