Kodin energiankulutuksesta kolmannes kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kotitaloussähkön käyttö kuitenkin riippuu niin asumismuodosta kuin kotitalouden koosta. Myös käyttötottumukset vaikuttavat paljon sähkönkulutukseen.

Valaistus, kylmälaitteet ja kodin elektroniikka kuluttavat eniten energiaa

Kulutukseltaan kolme suurinta kotitalouksien laiteryhmää ovat:

  • valaistus
  • kylmälaitteet ja
  • kodin elektroniikka.

Valaistuksen osuus oli vuonna 2006 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 -tutkimuksen mukaan runsaat 20 % kodin sähkökulutuksesta. Valaistuksen osuus on säilynyt vuoteen 1993 verrattuna hyvin samansuuruisena.

Uusien energiatehokkaiden mallien ansiosta kylmälaitteiden kulutusosuus on sen sijaan pienentynyt aiempaan verrattuna selvästi. Kylmälaitteiden osuus on nykyään noin 13 % kodin sähkönkulutuksesta, kun osuus vuonna 1993 oli vielä noin 30 %.

Kodin elektroniikkaan kuuluvien viihde- ja tietotekniikkalaitteiden yhteenlaskettu kulutus on vastaavasti kasvanut viime vuosina ja noussut lähes kylmälaitteiden tasolle. Niiden yhteenlaskettu osuus kulutuksesta oli vuonna 2006 noin 12 %, josta tietotekniikan osuus oli 4 %.

Ruoanvalmistuksen kulutusosuus on vähentynyt viime vuosina selvästi. Yhä useampi syö ulkona ja kotona suositaan nopeasti valmistuvia aterioita.

Kulutus pientaloissa ja kerrostaloissa on noussut

Kerros- ja rivitaloissa kodin elektroniikan aiheuttama kulutuksen kasvu vastaa kylmälaitteiden ja mahdollisesti myös valaistuksen tehostumisen tuomaa säästöä. Asuntokohtainen kulutus on pysynyt lähes ennallaan.

Uusissa kerrostaloissa keskikulutus on noussut huoneistokohtaisen ilmanvaihdon yleistymisen myötä. Eniten kotitaloussähkön kulutus on kasvanut omakotitaloissa. Kulutuksen kasvu ei ole puhdasta laitesähköä, vaan taustalla vaikuttaa myös koneellisen ilmanvaihdon, lattialämmityksen ja sekalämmitysjärjestelmien yleistyminen.

Kun sähkölämmitysluonteinen kulutus vähennetään muusta kulutuksesta, saadaan laitteiden keskimääräiseksi kulutukseksi omakotitalossa noin 1 000 kWh. Luku on lähes seitsemän kertaa suurempi kuin kerrostaloasunnossa.

Artikkelin lähde Motiva, www.motiva.fi.