Sähkölaitteiden tuunaus ei sovi maallikoille

Sisustus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa sähkölaitteiden omatoimisen korjailun eli ns. tuunaamisen vaaroista.

Kiinnostus vanhojen sähkölaitteiden, erityisesti valaisimien, uusiokäyttöön ja omatoimiseen kunnostamiseen on kasvanut, ja esimerkiksi vanhojen valaisimien osista halutaan rakentaa uusia laitteita. Tällainen sähkölaitteen tuunaaminen rinnastetaan lainsäädännössä sähkölaitteen valmistukseen, joten sitä koskevat myös samat määräykset. Sähkölaitteiden korjaaminen tulee aina jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Ohjeita innokkaille askartelijoille on runsaasti tarjolla lehdissä, verkkosivustojen keskustelupalstoilla ja erilaisissa harrastuspiireissä. Tukes muistuttaa, että vaikka sähkölaitetta muokattaisiin vain omaa käyttöä varten, on sen sähköturvallisuuslain mukaan oltava aina sitä koskevien vaatimusten mukainen.

Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmistettava ja korjattava niin, ettei niistä aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Laitteen turvallisuus on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan. Sähkölaitteen turvallisuus ja sähkömagneettinen yhteensopivuus on varmistettava aina ennen käyttöönottoa.

Määräykset koskevat kaikkien sähkölaitteiden, esimerkiksi valaisimien, valmistusta ja tilannetta, jossa sähkölaitteen ominaisuuksia muutetaan. Kotona tai kerhossa askarreltua sähkötuotetta koskevat samat turvallisuusmääräykset ja -vaatimukset kuin teollisesti valmistettua sähkötuotetta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Sähkölaitteiden korjaaminen pitää antaa sähköalan ammattilaisten tehtäväksi. Maallikolla ei ole muutamia vähäisiä sähkötöitä lukuun ottamatta oikeutta tehdä sähkötöitä. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi valaisimen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja rikkinäisen pistotulpan uusiminen sekä rikkoutuneen välikytkimen vaihtaminen liitäntäjohtoon.

Valaisimeen saa vaihtaa lampun, kunhan samalla varmistaa, että lamppua voidaan ko. valaisimessa käyttää. Valaisimessa on oltava merkintä, joka kertoo, miten tehokasta lamppua siinä voidaan käyttää, eikä valaisimeen saa missään tilanteessa laittaa merkintää tehokkaampaa lamppua. Vaihdettaessa tai uusittaessa valaisimen varjostinta on varmistuttava siitä, etteivät muutokset aiheuta varjostimen tai valaisimen ylikuumentumista.

Kaikissa sähköön liittyvissä töissä vastuu turvallisuudesta on aina töiden tekijällä. Sähkötyön suorittanut vastaa aina tekemästään työstä ja siten mahdollisesti aiheuttamistaan ongelma – ja vaaratilanteista sekä aiheutuneista vahingoista.

Lisää tietoa jokaiselle sähkönkäyttäjälle sallituista korjaus- ja asennustöistä löytyy Tukesin Kodin sähköturvallisuusoppaasta www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/etu.html.

MAINOS
MAINOS LOPPUU