CE-merkintä on rakennusalalle hyödyllinen

Yleinen
Rakennustuotteiden tarjonta lisääntyy ajan myötä, kun tuotevalmistajat pystyvät helpommin viemään tuotteitaan kansainvälisille markkinoille.

CE-merkintöjen muuttumiseen pakollisiksi on varauduttu rakennusalalla jo ennalta. Aiheesta on muun muassa kerätty materiaalia ja henkilöstöä on koulutettu.

– Meillä henkilöstön koulutus aloitettiin jo alkuvuodesta. Erityisesti painotimme sitä, että jatkossa ei käytetä CE-merkitsemättömiä tuotteita, ja että tuotteiden kelpoisuus niille tarkoitettuun käyttöön on varmistettava, kertoo kehitysjohtaja Ilkka Romo Skanskasta.

CE-merkinnät ovat aikaisemmin olleet vapaaehtoisia ja joillakin suurimmilla toimittajilla ne olivatkin käytössä. Romon mukaan nimenomaan CE-merkintöjen perään ei ole aikaisemmin kyselty, sillä tuotteiden piti joka tapauksessa täyttää lain asettamat vaatimukset.

– Helpottaa kyllä meidän työtämme, kun testaukseen ja merkintöihin on jatkossa yhtenäinen käytäntö. Uskon, että myös tuotteiden tarjonta lisääntyy ajan myötä, kun tuotevalmistajat pystyvät helpommin viemään tuotteitaan kansainvälisille markkinoille, Romo sanoo.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Lisätietoa CE-merkinnöistä: www.ym.fi/ce-merkinta

Lähde: Ympäristöministeriö