MAINOS

Pientaloalue pohjoisessa voi olla yhtä ekotehokas kuin kerrostaloalue etelässä

Talo

Ouluun rakennettava ekotehokas Hiukkavaara on esimerkki kestävän yhdyskunnan rakentamisesta.Sen kaavoituksessa on huomioitu erityisen hyvin kevyt- ja joukkoliikenne. Asuinalueen ekotehokkuus on pientalovaltaisuudesta huolimatta samalla tasolla kuin pääkaupunkiseudun uusissa kerrostalolähiöissä.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Oulun Hiukkavaaran asuinalueesta rakennetaan kestävää yhdyskuntaa. Avainasemassa ovat alueen asukkaat, sillä he muuttavat rakennetun ympäristön eläväksi yhdyskunnaksi. Suuri osa Hiukkavaaran tulevista asukkaista asuu jo Oulun seudulla.

Haasteena on, miten alueelle muuttavat asukkaat innostetaan mukaan rakentamaan Hiukkavaaraa yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Teknologiakaupunki Oululla on näytön paikka tulevien asukkaiden osallistamisella.

Ekologisesti kestävään rakentamiseen tarvitaan perinteisten rakennustuotteiden lisäksi uuden teknologian sovelluksia. Niiden käyttö edellyttää sekä osaamista että asennemuutosta. Rakentamisen perinteiset ansainta- ja toimintamallit on VTT:n mukaan kyseenalaistettava, osaoptimoinnin sijaan on pyrittävä kehittämään kokonaisuuksia ja yritysten keskinäisistä liiketoimintasuhteista tulee siirtyä kokonaisten ekosysteemien kehittämiseen.

Investointikustannukset muodostavat noin puolet asuntoalueen 50 vuoden elinkaarikustannuksista

Hiukkavaaran 20 000 asukkaan asuntoalueen rakentaminen tulee maksamaan lähes 2 miljardia euroa. Kunnallisen infrastruktuurin eli julkisten palvelujen ja yhdyskuntatekniikan osuus kustannuksista on 15 prosenttia. Investointikustannukset muodostavat noin puolet asuntoalueen 50 vuoden elinkaarikustannuksista. Päätös rakentamisesta sitoo investoinnin kanssa yhtä suuren menoerän rakennetun rakennusten ja infrastruktuurin hoito- ja kunnossapitokustannuksiin.

Kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen rakentamisessa laajentaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusprosessin kaikissa vaiheissa. Riskinkantokykyisille isoille yrityksille sopivien elinkaarihankkeiden tai uudenlaisten verkostojen rakentamisen lisäksi kestävä rakentaminen tarjoaa mahdollisuuksia myös pienille, paikallisille yrityksille.

Hanke on Tekesin Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelman, Oulun kaupungin, Pöyry Oy:n, NCC Rakennus Oy:n, RTK Palvelut Oy:n, Kiinteistö Tapiolan, VTT:n ja Oulun yliopiston rahoittama projekti. Sen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä siitä, millainen on kestävä yhdyskunta ja miten sellainen rakennetaan.

Tulokset on koottu Liiketoimintaa kestävän yhdyskunnan rakentamisesta -julkaisuun, jossa kuvataan lyhyesti sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen ulottuvuuden teoriataustat ja esitellään arviointimenetelmiä, joista kahta on testattu Oulun Hiukkavaaraan.

VTT:n osuus hankkeesta löytyy verkosta Kestävän yhdyskunnan rakentaminen, Näkökulmia ja liiketoimintamahdollisuuksia -julkaisun muodossa: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T40.pdf

Lähde: VTT

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

ekologinen ekologisuus ekotehokas ekotehokkuus omakotitaloalue pientalo pientaloalue