MAINOS

Energiatehokas rakentaminen vie pientaloja lähes nollaenergiatasolle

Talo

Energiatehokas rakentaminen etenee: Energiatehokas koti -hanke edistää lähes nollaenergiatason pientalojen rakentamista Suomessa. Tutustu kohteisiin.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Energiatehokas koti -hankkeen seurantakohteissa pientalojen energiatehokas rakentaminen yltää lähes nollaenergiatasolle. Pääkaupunkiseudulle rakenteilla oleva Talo 2020 ja Oulun Hiukkavaaraan valmistunut Käpylä 186 ovat molemmat energiatehokkuusluokkaa A – kummankin talon kokonaisenergiankulutus on vain 35 kWhE/m2 vuodessa.

Lähes nollaenergiatason määrityksen valmistelussa hyvät seurantakohteet antavat arvokasta tietoa hyvin vähän energiaa kuluttavien talojen toteuttamisesta Suomen sääolosuhteissa.

Energiatehokas rakentaminen on Suomessa vaativaa – tieto pilottikohteista arvokasta

Motivan koordinoiman Energiatehokas koti -hankkeen tavoitteena on edistää lähes nollaenergiatason pientalojen rakentamista Suomessa. Hankkeessa seurataan useita pientalokohteita; tietoa kerätään niin rakentamisen ajalta kuin kahdelta ensimmäiseltä käyttövuodelta. Teknisen toteutuksen lisäksi esillä ovat myös rakentajien ja asukkaiden kokemukset.

Talo 2020 saa kuusi energialähdettä

Energiatehokas rakentaminen - Talo 2020

Talo 2020 tuottaa jatkossa paljon seurantatietoa, sillä taloon tullaan asentamaan kaiken kaikkiaan noin sata anturia. Kuva Motiva.

Pääkaupunkiseudulle rakentuvassa Talo 2020 -kohteessa tehdään talon sisätöitä täyttä vauhtia. Muuttopäivä on suunnitteilla toukokuulle, joten paljon työtä on vielä edessä. Rakennuttajaperheen tavoitteena on rakentaa elinkaareltaan pitkäikäinen ja helposti kunnossa pidettävä koti.

Taloon tulee kuusi energialähdettä, joiden kaikkien tuottamaa energiamäärää mitataan. Keväästä syksyyn energiaa saadaan aurinkolämpökeräimestä sekä aurinkosähköpaneeleista. Talvikautena hyödynnetään lämmön talteenottoa savupiipusta. Maalämpöpumppu toimii peruslämmön lähteenä.

Talo 2020 tuottaa jatkossa paljon seurantatietoa, sillä taloon tullaan asentamaan kaiken kaikkiaan noin sata anturia, joilla mitataan rakenteiden kuntoa, sisäilman laatua ja seurataan talon energiantuottoa ja -kulutusta. Antureilla pyritään ennakoivasti varmistamaan, että talon rakenteisiin tai sisäilmaan ei pääse muodostumaan sisäilmariskiä aiheuttavia tilanteita.

Mittaustietoa on tarkoitus julkaista Talo2020 kotisivuilla kesästä 2015 alkaen; se tulee osoittamaan, mikä energiatehokkuuden saavuttamisessa onnistui suunnitelmien mukaan ja mikä ei. Talon laskennallinen kokonaisenergiankulutus on 35 kWhE/m2 vuodessa, mutta tavoitteena on, että talon tosiasiallinen energiankulutus olisi jopa nolla.

Talo2020 pohjana on Lammi-Kivitalot Oy:n toimittama talopaketti.

Käpylä 186:n tavoitteena on hyvin vähäinen energiankulutus

Nollaenergiatalo Käpylä 18

Energiatehokkaiden rakenteiden lisäksi talon energiatehokkuutta parannetaan talotekniikan avulla sekä uusiutuvan energian tehokkaalla käytöllä. Kuva: Motiva.

Kesällä 2014 valmistuneessa, Pohjola Design-Talo Oy:n kohteessa Käpylä 186 tavoitteena on hyvin vähäinen energiankulutus.  Talo on rakennettu Oulun Hiukkavaaraan uusiutuvan energian pilottitaloalueelle. Energiatehokkaiden rakenteiden lisäksi talon energiatehokkuutta parannetaan talotekniikan avulla sekä uusiutuvan energian tehokkaalla käytöllä.

Talon päälämmitysmuotona käytetään poistoilmalämpöpumppua, johon on sisäänrakennettu maalämpöpumppu. Laite hoitaa ilmanvaihdon, tuloilman lämmityksen, viilennyksen sekä lattialämmityksen. Kohteessa hyödynnetään myös aurinkosähköä ja -lämpöä. Auringon tuottama sähkö pyritään käyttämään talossa itse, mutta ylituotantoa voidaan myös myydä sähköyhtiölle. Aurinkolämpöä talossa käytetään pääasiassa käyttöveden lämmittämiseen.

Käpylä 186 -talon mittarointi sisältää talotekniikan mittaustietoja, varsin yksityiskohtaisen erittelyn taloussähkön kulutusjakaumasta sekä tietoa 14:stä rakenteisiin sijoitetusta anturista. Antureilla mitataan tietyissä kohdissa talon rakenteiden lämpötiloja ja suhteellista kosteutta.

Energiatehokas koti – lähes nollaenergiarakentamisen edistäjänä

Energiatehokas koti on Motiva Oy:n koordinoima viestintähanke, joka tavoitteena on edistää lähes nollaenergiarakentamista sekä tarjota luotettavaa ja puolueetonta tietoa energiatehokkaasta pientalorakentamisesta.

Hankkeen kohderyhmiä ovat pientalon rakentamista suunnittelevat, kuntien rakennusvalvontaviranomaiset sekä talojen suunnittelijat ja urakoitsijat. Keskeinen osa hanketta on energiatehokaskoti.fi -verkkopalvelu, joka tarjoaa perustietoa pientalojen energiatehokkuuteen vaikuttavista asioista ja linkkejä lisätiedon lähteisiin. Energiatehokas koti -hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö.

Lisätietoja: www.energiatehokaskoti.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

energiatehokas rakentaminen energiatehokkuusluokka A matalaenergiatalo nollaenergiatalo