Energiatodistus epäoikeudenmukainen puolelle Suomen omakotitaloista – kansalaisaloite käynnissä

Yleinen
Uusi energiamuotokertoimella painotettu laskennallinen energiatodistus on epäoikeudenmukainen vanhoille pientaloille, toteaa Omakotiliitto. Lain muuttamiseksi on käynnistynyt kansalaisaloite, johon kannattanimien keruu on parhaillaan käynnissä.

– Uusi laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu energiatodistus on epäoikeudenmukainen vanhoille pientaloille, sanoo Suomen Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen. Mahdollinen ero todelliseen kulutukseen voi olla huomattava ja jopa moninkertainen.

Energiamuotokerroin rankaisee kohtuuttomasti erityisesti sähkölämmittäjiä, joita on Suomessa lähes puoli miljoonaa. Omakotiliitto kannattaa oikeudenmukaisuutta ja edellyttää siksi energiatodistuslain muuttamista.

70-luvun tiilitalo ja energialuokat

Uuden energiatodistuslain edellyttämä energiamuotokerroin vaihtelee energiamuodosta riippuen. Sähkölämmittäjällä kerroin on 1,7 ja öljylämmittäjällä 1. Uusiutuvilla energiamuodoilla, esimerkiksi puulämmityksellä, kerroin on 0,5.

Savolaisen mukaan tämä on omituista, sillä sähkö on pääsääntöisesti puhdasta, kotimaassa tuotettua energiaa, toisin kuin fossiilinen tuontienergia. Vaikka talossa olisi uudet, tiiviit ikkunat ja seinillä riittävästi eristettä, lämmitysmuoto pudottaa energialuokitusta. – Esimerkiksi sähkölämmitteisessä 1970-luvun omakotitalossa ero todelliseen energiankulutukseen voi olla kolminkertainen.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Suomen Omakotiliitto esittää 1.6.2013 voimaan astuvaa energiatodistuslakia muutettavaksi

Lain muuttamiseksi Omakotiliitto on käynnistänyt kansalaisaloitteen, johon kannattajien nimien keruu on parhaillaan käynnissä. www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297

Pakollinen energiatodistus tuo pientaloasukkaalle lisäkustannuksia myynti- ja vuokratilanteissa, arviolta 800-1500 euroa. Energiamuotokertoimella painotettu ostoenergiankulutus voi laskea talon arvoa myynti- tai vuokraustilanteissa, kun talo sijoittuu heikompaan energiatodistusluokkaan. On myös tuotu esiin uhka, että luokitusta tultaisiin tulevaisuudessa käyttämään kiinteistöverotuksen pohjana, mikä siten asettaisi omakotiasukkaat todella epäoikeudenmukaiseen asemaan.

Suomen Omakotiliitto vaatii, että voimaan tulevaa rakennusten energiatodistuslakia tulee muuttaa: Ensinnäkin energian todellinen kulutus (ostoenergia) tulisi aina ilmoittaa todistuksessa laskennallisen luvun lisäksi ja toiseksi vanhojen pientalojen (rakennettu ennen vuotta 2008) kohdalla energiamuotokerrointa ei tulisi huomioida.

Energiatodistus vaaditaan 1.6.2013 alkaen vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuilta omakotitaloilta sekä edellytetään 1.6.2017 alkaen myös ennen vuotta 1980 rakennetuilta omakotitaloilta. Todistus vaaditaan, kun rakennetaan uutta tai kun myydään tai vuokrataan.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Järjestöt tukevat Omakotiliittoa

Energiateollisuuden, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n, Sähkölämmitysfoorumin ja Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton mielestä energiatodistuslain edellyttämä rakennuksen laskennallinen, energiamuotokertoimella painotettu kulutus on epäoikeudenmukainen vanhoille pientaloille. Laskennallinen kulutus rankaisee erityisesti sähkö- ja öljylämmittäjiä kohtuuttomasti.

Omakotitalon toteutuneella ostoenergian määrällä on suuri informatiivinen merkitys kiinteistön kaupassa tai silloin, kun taloa vuokrataan. Siksi toteutunut ostoenergian määrä tulisi aina ilmoittaa energiatodistuksessa.

Energiamuotokertoimien poistolla vanhojen talojen energiatodistuksen laskentakaavasta vähennettäisiin todellisen kulutuksen ja laskennallisen kulutuksen eroja. Tämä puolestaan vähentäisi tulevia riitaisuuksia, joita syntyy laskennallisten energiatodistusten myötä

– Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen huomauttaa, että niin sähkön kuin kaukolämmön mittaus kehittyvät nopeasti. Mittaustiedon hyödyntämismahdollisuudet kasvavat voimakkaasti, kun sähköiset raportointi- ja analyysipalvelut kehittyvät. Asiakkaat saavat oikea-aikaista ja entistä tarkempaa tietoa omasta energiankäytöstään, myös vertailuna toisiin vastaaviin asiakkaisiin. Mittauksen avulla saatavia tietoja olisi järkevää hyödyntää myös energiatodistuksissa. Pitkällä aikavälillä energiatodistuksen kustannuksia pitäisi alentaa sallimalla todistuksen toteuttaminen ilman asiantuntijan käyntiä paikalla perustuen sen sijaan luotettavaan energiakulutuksen mittaustietoon.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

– Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas kertoo, että asunnon ostopäätös syntyy monen tekijän summasta – eivätkä tunteet ole vähäpätöisimpinä tässä yhtälössä. Asuntokaupassa yksi tärkeimmistä ostajaa kiinnostavista asioista ovat asumiskustannukset. Niiden avulla ostaja pystyy arvioimaan lämmitykseen ja muuhun asumiseen kuluvan energian määrän euroissa. Koska rakennuksen energialuokka ei kerro ostajille tätä, ei energiatodistus palvele asuntokaupassa tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen vuoksi energiatodistuksessa tulisikin aina kertoa toteutuneet kulutustiedot. Lisäksi kiinteistönvälittäjien näkökulmasta lain voimaantuloon liittyy epävarmuutta sen osalta, löytyykö kaikista kunnista riittävästi päteviä energiatodistuksen laatijoita. Tässä vaiheessa konkreettista huolta herättää nimenomaan se, ettei päteviä tekijöitä riitä kaikilla paikkakunnilla.

Lähde: Suomen Omakotiliitto