Ensiasunnon ostaja on hyvin toimeentuleva – kynnys ensiasuntoon entistä korkeampi

Sisustus
Ensiasunnon ostaja on verrattain hyvätuloinen. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2013 ensiasunnon ostajia oli noin 21000.

Asuntojen hinnat nousevat paikoin selvästi palkkoja nopeammin. Pellervon taloustutkimuksen johtajan Pasi Holmin mukaan tilanne on erityisen hankala ensimmäistä kertaa asuntomarkkinoille tuleville. Hintojen nousun seurauksena ensiasuntoa varten on säästettävä yhä kauemmin. Voikin kysyä, keillä ylipäätänsä on nykytilanteessa mahdollisuus päästä asuntomarkkinoille?

Ensiasunnon ostajien määrä on vähentynyt 13 400 henkilöllä (39 prosenttia) verrattuna vuoteen 2006. Vuonna 2013 asuntoväestöön kuului 20 718 osakemuotoisen ensiasunnon ostajaa. Ensiasunnon ostajalla tarkoitetaan tässä henkilöä, joka on ostanut osakemuotoisen asunnon ja vapautettu varainsiirtoverosta ensiasunnon ostajana. Kiinteistömuotoisen ensiasunnon ostaneet eivät ole mukana tilastossa.

  • Osakemuotoisen ensiasunnon ostajat keskittyvät kaupunkeihin.
  • Suurin osa, 59 prosenttia, ensiasunnon ostajista asui ostovuonna Suomen kymmenessä suurimmassa kunnassa.
  • 18 prosenttia ensiasunnon ostajista asui Helsingissä.
  • Vuonna 2013 osakemuotoisen ensiasunnon ostaneiden keski-ikä oli 28 vuotta.
  • Kaikista ensiasunnon ostajista asui ostamassaan asunnossa 17 000 henkilöä vuoden lopussa.
  • Henkilöt jakautuivat 13 400:een asuntokuntaan, joista 5 200 oli yhden hengen asuntokuntia.

Ensiasunnon ostaja tulee hyvin toimeen

Ensiasunnon ostajat ikäryhmittäin

Vaikka ensiasunnon ostajista noin kolmasosa (34 prosenttia) on 30 vuotta täyttäneitä, on osa ensiasunnon hankkimista varten tarkoitetusta tuesta kohdistettu alle 30-vuotiaisiin.

”Tilastosta käy ilmi, että ensiasunnon ostajat kuuluivat verrattain hyvätuloisiin asuntokuntiin. Ensiasunnon ostajien asuntokunnista 73 prosenttia kuuluu viiteen ylimpään tulokymmenykseen eli paremmin ansaitsevaan puoliskoon. Sen sijaan vuokralla asuvista 25–40-vuotiaista joka kolmas kuului kahteen alimpaan tulokymmenykseen.”, kertoo Topias Pyykkönen Tilastokeskuksen Tieto&trendit –blogissaan.

Vaikka ensiasunnon ostajista noin kolmasosa (34 prosenttia) on 30 vuotta täyttäneitä, on osa ensiasunnon hankkimista varten tarkoitetusta tuesta kohdistettu alle 30-vuotiaisiin. Asuntosäästöpalkkiojärjestelmä (ASP) on tarkoitettu vain 18–30-vuotiaille ensiasuntoaan varten säästäville henkilöille.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Taustatietoa:
Varainsiirtoverosta vapautetaan 18 – 39 -vuotiaat, jotka eivät ennestään omista asuntoa ja jotka ostavat asunnon omaan käyttöönsä. Ensiasuntoon on muutettava kuuden kuukauden sisällä ostohetkestä, mistä johtuen kaikki ensiasunnon ostajat eivät asu tilaston viiteajankohtana ostamassaan asunnossa. Laitoksissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt eivät kuulu asuntoväestöön. Pääkaupunkiseutuun kuuluvat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit.