MAINOS

Etätyö – tutkimus selvitti onko perinteinen työpäivä katoavaa kansanperinnettä?

Sisustus

Etätyö ja vapaus määrittää oma työaikansa tulee yhä tärkeämmäksi, kun teknologian mahdollisuudet mullistavat työntekoa ja työelämää. Lue raportti etätyöstä!

Jaa sosiaalisessa mediassa

X- ja Y-sukupolven työntekijöiden kasvavat vaatimukset työnteon joustoihin on pakottanut työnantajat muuttamaan käytäntöjään ja hyödyntämään yhä enemmän uutta teknologiaa. Etätyö ja vapaus määrittää oma työaikansa tulee yhä tärkeämmäksi.

Työnantajat pystyvät teknologian avulla enenevässä määrin ottamaan huomioon ajankäytön ja työn tekemisen paikan räätälöinnin toiveet ja tarpeet. Neljännes työntekijöistä olisi valmis muuttamaan Marsiin, jos työnantaja avaisi sinne toimipisteen. Työntekijöiden liikkuvuus lisää myös töissä käytettävien laitteiden määrää ja kirjoa. Tämä ilmenee uusimmasta 2014 Cisco Connected World Technology Report -tutkimuksesta.

Etätyö helpottuu uuden teknologian myötä

robotit työkavereina - etätyö

Kahdeksan kymmenestä uskoo että vuoteen 2020 mennessä avustavana työkaverina voi olla robotti. Kuva: Cisco.

Kaiken kaikkiaan hurjaa vauhtia kehittyvä teknologia muuttaa työelämää ja sen toimintamalleja, ja X- ja Y-sukupolvien laitteiden, sovellusten ja muiden teknologioiden käyttö mahdollistaa uudenlaisia työtapoja.

Työntekijöiden ja yritysten näkemys työn tekemisen mallista on muuttumassa, kun 8 – 16-päivä pirstaloituu. Työ ei ole enää sidottu fyysiseen paikkaan, vaan etätyö houkuttelee työntekijöitä ja koetaan tehokkaammaksi kuin toimistolla istuminen. Etätyömahdollisuus on jopa rekrytointivaltti.

Älypuhelimesta siirrytään puettaviin älylaitteisiin

Älypuhelin on nousemassa tärkeimmäksi työvälineeksi, mutta tulevaisuudessa myös erilaiset puettavat älylaitteet koetaan tärkeiksi. Kaikkiaan töissä käytettävien päätelaitteiden määrä ja kirjo on lisääntymässä. Esiin on nousemassa ”työelämän moniottelija”, joka käyttää neljää päätelaitetta ja hoitaa tehokkaasti ja tuottavasti useaa eri työtehtävää yhtä aikaa.

”Ihmiset ovat yllättävänkin valmiita ottamaan ennakkoluulottomasti käyttöön uusien teknologioiden mahdollisuuksia saadakseen joustavuutta ja valinnan vapautta elämäänsä. Toisaalta yritysten on tarjottava joustavuuteen mahdollisuudet, joka puolestaan ajaa uuden teknologian käyttöönottoa työpaikoilla. Kuvaavaa on, että älypuhelin näyttää ajaneen tärkeydessä jopa television ohi. Työnteko ei ole sitä, missä ihmiset ovat, vaan sitä, mitä he tekevät ja mitä he saavat aikaan. Tähän pitää olla välineet”, sanoo Ciscon Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Simo Leisti .

2014 Cisco Connected World Technology Report -tutkimuksen (CCWTR) löydöksiä etätyöstä

Etätyö helpottuu

Lähes 70 % uskoo multitaskaamisen olevan työnantajien eniten haluama taito vuoteen 2020 mennessä. Kuva: Cisco.

Työpaikka kulkee työntekijän mukana

 • Lähes 50 % haluaa vapauden työskennellä missä ja milloin haluaa, ei perinteistä 8 – 16-työpäivää.
 • Y-sukupolvesta noin 44 % kertoo olevansa tuottavampia työpaikalla
 • X-sukupolvesta 38 % katsoo olevansa yhtä tuottavia kotitoimistolla kuin työpaikalla.

Etätyö mistä tahansa

 • Kysyttäessä noin 25 % työntekijöistä olisi valmis muuttamaan jopa Marsiin tai jollekin muulle planeetalle, jos heidän työnantajansa perustaisi sinne toimiston.
 • Noin 40 % uskoo, että vuoteen 2020 mennessä yritysten toimistot ovat paljon nykyistä pienempiä.

Kahdeksasta neljään työpäivä – katoavaa kansanperinnettä?

 • Yli 50 % X- ja Y-sukupolven työntekijöistä kokee olevansa tavoitettavissa työasioissa 24/7.
 • Noin 30 % katsoo olevansa jatkuvasti sekä sähköpostin että puhelimen päässä.
 • Työpäivä on pirstaloitunut, 8 – 16 on nyt 7 – 8, 9 – 12, 14 – 16 ja 21 – 22.
 • Noin 25 % kaikista vastaajista sanoo työnantajiensa sallivan kotoa käsin työskentelyn, ja näistä (Y-sukupolven edustajista) lähes 60 % katsoo olevansa tuottavampia työskennellessään kotoa käsin.
 • Noin 60 % uskoo, että joustavan työnteon mahdollistava yritys on houkuttelevampi työnantaja kuin 8 – 16 läsnäoloa vaativa yritys.

Älypuhelin on kuningas

multitasking - etätyötutkimus

Esiin on nousemassa ”työelämän moniottelija”, joka käyttää neljää päätelaitetta ja hoitaa tehokkaasti ja tuottavasti useaa eri työtehtävää yhtä aikaa. Kuva: Cisco

 • Noin 65 % valitsisi muun laitteen kuin läppärin työ- ja omaan käyttöön.
 • Esimerkiksi Alankomaissa yli 40 % valitsisi älypuhelimen, jos pitäisi valita vain yksi laite.

Älypuhelin vai sähköä?

 • Yli 30 % luopuisi mieluummin kotinsa sähköstä viikoksi kuin älypuhelimestaan.
 • Japanissa yli 70 % luopuisi mieluummin seksistä kuukaudeksi kuin älypuhelimestaan.

Puettavat älylaitteet tulevat älypuhelimia tärkeämmiksi

 • Vuonna 2020 suurin osa vastaajista uskoo älypuhelimen olevan työntekijän tärkein laite.
 • Toisaalta hieman suurempi osa X-sukupolven työntekijöistä (verrattuna Y-sukupolveen) uskoo jonkinlaisen puettavan älylaitteen olevan tärkein väline.

Kevyet mullat televisiolle?

 • Suurin osa sekä X- että Y sukupolvesta valitsisi älypuhelimen mieluummin kuin television.

“Työelämän moniottelija” – tavoitelluin työntekijätyyppi?

 • Yli 40 % X- ja Y-sukupolven työntekijöistä pitää itseään ”työelämän moniottelijana”, eli multitaskaajana – ihmisenä, joka kykenee menestyksekkäästi hoitamaan yli kahta asiaa yhtä aikaa.
 • Noin 50 % uskoo multitaskaamisen tekevän työntekijästä tuottavamman.
 • Lähes 70 % uskoo multitaskaamisen olevan työnantajien eniten haluama taito vuoteen 2020 mennessä.

Yksityisyys kaupan

 • Yli 40 % sallisi palveluntarjoajalleen pääsyn kaikkeen älypuhelimensa tietoon ja dataan, jos sitä vastaan saisi ilmaisen älypuhelimen rajoittamattomin yhteyksin.

 

Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) toteutettiin neljättä kertaa. Siinä tutkitaan ihmisten käyttäytymisen, internetin ja digitaalisen toiminnan suhdetta. CCTWR-tutkimuksen teetti Cisco, ja sen toteutti yhdysvaltalainen tutkimusyhtiö InsightExpress. Tutkimuksen kohteena olivat 18-50-vuotiaat työelämässä olevat, ja se kattoi yli 3 700 henkeä 15 maassa. Euroopasta mukana olivat Hollanti, Iso-Britannia, Puola, Ranska, Saksa ja Venäjä.

Lisätietoja: www.cisco.com

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

etätyö työelämä älypuhelin