Talokauppaa koskeva maakaari puhuu silmämääräisestä tarkastuksesta. Se tarkoittaa, että ostajan ei välttämättä tarvitse teettää kuntotutkimusta eikä mittauksia, joissa selvitetään piilossa olevien rakenteiden kunto. Sen sijaan ostajan pitää huomata puutteet, jotka löytyvät taloa katsomalla. Mitä vanhempi ja huonokuntoisempi talo, sitä huolellisemmin pitää tilat tarkistaa.
 
Maakaari velvoittaa myös talon myyjää. Hänen pitää kertoa kaikki seikat, jotka ovat merkittäviä kaupan syntymiselle. Jos hän tietää, että rakenteissa on esimerkiksi kosteus- tai homevaurioita, hänen on kerrottava niistä oma-aloitteisesti.
 
Jos huomaat tai epäilet, että talossa on kosteusvaurioita, ilmoita myyjälle heti. Virhe voidaan ottaa huomioon, kun talon hinnasta sovitaan. Jos myöhemmin käy ilmi, että vaurio on suurempi kuin arvioitiin, myyjä on edelleen vastuussa virheestä.
 
Ostajan pitää kertoa myyjälle myös muista talon virheistä heti, kun hän ne havaitsee. Maakaaren kauppavastuu on voimassa viisi vuotta kaupasta. Jos vaurio on törkeä, siitä voi saada korvausta myöhemminkin.
 
Lisää tietoa talokaupan lainsäädännöstä: www.kuluttajavirasto.fi.