LAKIKYSYMYKSIIN VASTAA ASIANAJAJA JUKKA KOSKI
 
Kiinteistönvälittäjän tulee ilmoittaa myytävän kiinteistön asumiskäyttöön liittyvien rakennusten huoneluku ja pinta-ala asuintiloihin ja muihin tiloihin eriteltyinä. Pääsääntöisesti merkityksellisiä pinta-alatietoja ovat kerrosala ja huoneistoala. Pinta-alamääritelmiä on paljon ja ne ovat osaksi vaikeaselkoisia. Ostajan kannattaakin aina pyytää välittäjää tarkentamaan, mitä ilmoituksessa mainitut neliöt tarkoittavat, mitä tiloja ne koskevat ja mistä ne on laskettu.
 
Asemakaava vaikuttaa pinta-alamäärittelyyn
Pinta-alojen määritelmät riippuvat siitä, milloin kyseisen myytävän kiinteistön alueen kaava on hyväksytty. Mikäli asemakaava on hyväksytty 1.1.2000 jälkeen, sovelletaan 1.1.2000 voimaan tullutta Maankäyttö- ja rakennuslakia, joka muuttaa hieman kerrosalan laskemisperusteita verrattuna vanhaan lakiin. Mikäli kaava on hyväksytty ennen 1.1.2000, käytetään vanhempaa Rakennuslain ja Rakennusasetuksen mukaista laskemistapaa. Myös eri kuntien käytännöt ja tulkinnat saattavat poiketa toisistaan.
 
Suurelta osin uusi ja vanha laki ovat melko samansisältöiset, mutta eroavaisuuksiakin löytyy (esimerkiksi kerrosalan laskeminen). Rakennetun kiinteistön ostaja löytää kyseiset pinta-alat joko rakennusluvasta tai sen asiakirja-aineistosta (asemapiirustuksesta).
 
Seuraavat varsin yksinkertaistetut ja suuntaa-antavat määritelmät ovat uuden Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia.
 
Kokonaisala
Kokonaisalaan lasketaan yhteenlaskettuna kaikkien kerrosten pinta-alat mitattuna ulkoseinien ulkopinnasta, sisältäen myös kylmät tilat. Siihen kuuluvat myös kellaritiloissa olevat varastot, autotallit ja tekniset tilat. Kokonaisalaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä alle 160 senttiä korkeita tiloja.
 
Kerrosala
Kerrosalalla tarkoitetaan kerrosten yhteenlaskettua, ulkoseinien ulkopintojen rajaamaa pinta-alaa.
 
Kellarissa (joka sijaitsee pääosin maanpinnan alapuolella) kerrosalaan lasketaan asumiseen liittyvät tilat kuten sauna ja pesuhuone sekä asuin-, vaate- ja kodinhoitohuoneet. Kerrosalaan kellarissa ei lasketa varastoa, autotallia eikä teknistä tilaa. Kerrosalaan ei myöskään lasketa ullakolla olevaa ilmastointihuonetta, parvekkeita, katoksia eikä alle 160 senttiä korkeita tiloja.
 
Tontin suurin sallittu kerrosala ilmoitetaan kaavassa joko tehokkuuslukuna tai lukumääräisenä.
 
Huoneistoala
Huoneistoalaan kuuluu ulkoseinien sisäpintoihin rajattu alue/pinta-ala. Jos rakennuksessa on useita kerroksia, huoneistoalaan kuuluu kerrosten vastaavien alojen summa. Huoneistoalaan kuuluu huoneen pinta-ala siltä osin kun huonekorkeus on yli 160 senttiä.
 
Huoneistoalaan lasketaan mukaan väliseinien pinta-alat, mikäli seinät eivät ole osastoivia/kantavia väliseiniä. Huoneistoalaan lasketaan myös mahdollisen portaikon portaiden vaakasuorat alat sekä kaikkien aputilojen kuten saunan, pesuhuoneen, kodinhoitohuoneen ja säilytystilojen alat.
 
Huoneistoalaan ei lasketa kellarikerroksen varastotilaa, autotallia eikä teknistä tilaa.
 
Asianajaja Jukka Koski toimii Helsingissä Asianajotoimisto Jouni Kallioniemi Oy:n palveluksessa pääasiassa rakentamiseen ja asuntokauppoihin liittyvissä asioissa.
 
Lisätietoja: Esimerkiksi Rakennustieto Oy myy Ympäristöministeriön julkaisua Kerrosalan laskeminen, jossa on käsitelty eri pinta-alojen laskemisperusteita ja määritelmiä sekä uuden että vanhan lain mukaisesti.