Vuoden 2010 alusta alkaen Maanmittauslaitos ryhtyy hoitamaan kaikki kiinteistöjen kirjaamisasiat ja niihin kuuluvat paperityöt. Aiemmin käräjäoikeudet ovat olleet niistä vastuussa. Tulevassa oikeushallinnon muutoksessa käräjäoikeusverkostoa uudistetaan ja niiden tehtäviä halutaan painottaa entistä enemmän käräjien ydintehtäviin.

– Oli hyvin luonnollista siirtää kiinteistöjen kirjaamisasiat käräjäoikeuksilta Maanmittauslaitokselle, projektinjohtaja Ari Tella valottaa.

Kiinteistöasioiden kirjaamisia haetaan ja kirjaamisasioita ratkaistaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Maanmittauslaitoksessa uskotaan, että muutos vaikuttaa kiinteistön- ja tontin ostajaan positiivisesti.

– Paperityöt eivät lisäänny eivätkä kustannukset kasva. Esimeriksi mökkikiinteistön hankkija saa kaiken palvelun yhdestä ja samasta paikasta, Tella kertoo.

Kiinteistöasioista kartastotöihin

Maanmittauslaitoksen vastuulle siirtyvät kaikki kirjaamisasiat, eli lainhuudot, kiinnitykset ja erityisen oikeuden asiat. Lainhuudolla tarkoitetaan ostajan merkitsemistä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, joka vaaditaan kiinteistön kiinnittämiseen. Ilman kiinnittämistä kiinteistöä ei voida käyttää lainojen vakuutena. Maanmittauslaitoksesta saa siis pankkia varten tarvittavan panttikirjan.

Lisäksi myydyt määräalat tulevat Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi vuoden alusta. Myydyillä määräaloilla tarkoitetaan sitä, että maa-alan omistaja vuokraa tonttiaan jollekin ulkopuoliselle. Muita erityisen oikeuden asioita ovat esimerkiksi eläkeoikeus, hallinnanjako-oikeus ja käyttöoikeus.

Kiinteistöasioiden lisäksi Maanmittauslaitoksen vastuulla olevia muita asioita ovat esimerkiksi erilaiset kartastotyöt.

Maanmittauslaitos näkyy myös katukuvassa

Muutoksessa uudistetaan myös maanmittaustoimistojen ulkoasua. Toimipisteet tulevat näkyviin entistä enemmän katukuvassa.
– Asiakas tunnistaa Maanmittauslaitoksen toimipisteet ympäri maan, sillä niistä tehdään samankaltaisia joka puolella ja entistä näkyvämpiä.

Lisätietoja

www.maanmittauslaitos.fi
www.kirjaamisasiat.fi