Luottamus talouteen oli samalla selvästi heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. – 18. kesäkuuta 1 497 Suomessa asuvaa henkilöä.
 
Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain työttömyysodotus ei kesäkuussa heikentynyt edelliskuuhun verrattuna. Kaikkien osatekijöiden muutokset olivat kuitenkin kuukaudessa vähäiset. Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä olivat kesäkuussa synkimmät sitten vuoden 1990 lopun. Samalla kuluttajien arviot myös omasta taloudestaan olivat varovaisimmat sitten kesän 1997. Kuluttajat pitivät kuitenkin omia työllisyysnäkymiään ja säästämismahdollisuuksiaan edelleen hyvinä. Kesäkuussa ei ajankohtaa pidetty otollisena kestotavaroiden ostamiselle eikä varsinkaan lainanotolle. Lisäksi inflaation ennustettiin kiihtyvän edelleen selvästi.