Pohjola Vakuutus Oy ehdottaa esimerkkirakennuksen vakuutuksen omavastuuksi 250 euroa/vahinko. Silloin palo-, murto-, myrsky- ja vuotovahinkojen kaltaisia vahinkoja korvaava Kotivakuutus maksaa Jyväskylässä 315,29 ja Turussa 324,74 euroa, myös äkilliset ennalta-arvaamattomat tapahtumat korvaava Laaja Kotivakuutus 327,08 ja 336,89 euroa. Talon sijainnin ja valitun omavastuun lisäksi vakuutusmaksun määrään vaikuttavat muun muassa rakennusaine (kivirakenne laskee hintaa yhdeksän prosenttia) ja rakennuksen ikä. Jos vakuutuksen piiristä rajataan pois asuinrakennuksen vuotovahingot, maksu laskee 15 prosenttia, jos lvi-kone- ja -laitevahingot, kahdeksan prosenttia. Vakuutuksen 250 euron omavastuu on alentanut lähtöhintaa 10 prosentilla.

Huvimajan vakuutusmaksu 150 euron omavastuulla on suppeampana vaihtoehtona Jyväskylässä 26,70 ja Turussa 27,51 euroa, laajempana 29,74 ja 30, 62 euroa. Kotivakuutukseen liitettävän Perheen vastuuvakuutuksen vuosimaksu on 9,19 euroa, oikeusturvavakuutuksen 19,13 euroa.

Vahinkovakuutusyhtiö If suosittelee melko uudelle esimerkkirakennukselle laajinta turvaa ja vakuuttamista täydestä hinnasta pinta-alatietojen perusteella. Laajinta turvaa suositellaan myös irtaimistolle. Silloin vakuutukseen sisältyy turva äkillisen ja ennalta-arvaamattoman tapahtuman, kuten palon, myrskyn, varkauden ja ilkivallan, vuotovahingon ja lvi- tai sähkölaitteen rikkoutumisen varalle sekä irtaimiston osalta myös asumisen keskeytymisen varalle. Turkuun sijoitetun esimerkkirakennuksen vakuutuksen vuosimaksu on noin 288 euroa, irtaimiston noin 118 euroa. Ulkorakennukselle suositellaan turvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman, palon, myrskyn sekä varkauden ja ilkivallan varalle, vuosimaksu noin 17 euroa.

Vakuutuksen omavastuuvaihtoehdot ovat 130, 150, 170, 250, 450, 850 ja 1 700 euroa, suositusomavastuu rakennuksen vakuutuksessa on 250 euroa ja irtaimiston 150 euroa. Esimerkkitalon irtaimistovakuutus on laskettu 250 euron omavastuulla; 150 euron omavastuulla vuosimaksu on 139 euroa. Ehdottomasti kotivakuutukseen liitettäväksi suositellaan vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia, vuosimaksut 5 ja 18,90 euroa.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola suosittelee kolmesta vaihtoehtoisesta turvantasosta irtaimiston vakuutusturvaksi tavallisesti laajaa, myös äkilliset ja odottamattomat rikkoutumisvahingot kattavaa turvaa, ja laajaa turvaa myös uudehkolle esimerkkitalollemme. Turvantasoissa on eroja, ja siksi asiakkaan kokonaistilanne on hyvä käydä läpi vakuutusta tehtäessä.

135 euron omavastuulla rakennuksen perusturvatasoisen vakuutuksen vuosimaksu on Jyväskylässä 175,26 ja Turussa 185,77 euroa, laajan turvan 232,38 ja 246,32 euroa. Jos rakennuksen omavastuuksi valitaan 450 euroa, vakuutusmaksu laskee 20 prosenttia.

Huvimajan vakuuttamiselle on myös kolme vaihtoehtoa. Suppea turva kattaa vain palo-, noki- ja myrskyvahingot, vuosimaksu paikkakunnasta riippumatta 8,40 euroa. Perusturvavakuutuksen vuosimaksu on 16,80 euroa, laajan 19,80 euroa. Kotivakuutukseen liitettävien vastuu- ja oikeusturvavakuutusten maksut ovat 9,25 ja 18 euroa.