Kiinteistö: tontti, tila tai muu Suomessa sijaitseva rekisteröitävä maanomistuksen yksikkö, rakennus ja rakennelma. Kiinteistöihin rinnastetaan vuokramaalla olevat rakennukset ja rakennelmat sekä erottamattomat määräalat.

Omistusoikeus: omaisuuden omistaja

Hallintaoikeus, käyttöoikeus ja nautintaoikeus: Oikeus pitää omaisuutta hallussaan, käyttää sitä ja nauttia sen tuotosta.

Jälleenhankinta-arvo: vastaavan uudisrakennuksen todennäköiset rakennuskustannukset arviointihetkellä.

Ikäalennusprosentti: Määräytyy rakennuksen tyypin ja kantavan rakenteen perusteella yhdestä viiteen prosenttiin.

Ikäalennus: kuvaa sellaisen rakennuksen arvon alentumista, jonka hoito ja kunnostukset on tehty normaalisti. Laskukaava: ikäalennusprosentti x rakennuksen ikä x jälleenhankinta-arvo.

Verotusarvo: Rakennuksen jälleenhankinta-arvo miinus ikäalennus.

Perusparannus: Talon remontoitavat osat muutetaan ominaisuuksiltaan alkuperäisiä paremmiksi (esim. kattomateriaalin vaihtaminen).

Vuosikorjaus: Ylläpitää rakennuksen kuntoa ja tasoa sellaisena kuin se oli talon valmistuessa (esim. rakennuksen maalaus).