Siirry pääsisältöön

Hajajätevesien käsittelyä koskeva lainmuutos hyväksyttiin eduskunnassa

Piha
Hyväksytyllä lailla kohtuullistetaan hajajätevesien käsittelyn vaatimustasoa siten, että vaatimukset asettuvat yleisesti sellaiselle tasolle, että ne ovat kohtuullisella investoinnilla ja toimivalla tekniikalla moitteettomasti täytettävissä. Lainmuutos ja uusi asetus voivat tulla voimaan 15.3.2011.
Kuva: Greenrock
Täysistunnon toisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lain. Aiemmin 2. helmikuuta lain sisältö hyväksyttiin täysistunnossa ympäristövaliokunnan mietinnön mukaisena.Muutoksia tulee seuraaviin kohtiin:

  • Yli 68-vuotiaat haja-asutusalueiden asukkaat vapautetaan jätevesien käsittelyvaatimuksista.
  • Vapautus koskee lain voimaan tullessa 68 vuotta täyttäneitä haja-asutusalueiden vakituisesti asuttujen kiinteistöjen haltijoita.
  • Vapautus ei koske uudisrakennuksia eikä vapaa-ajan asuntoja.
  • Muutoksella myös tarkennetaan, ketkä voivat hakea kunnalta viiden vuoden mittaista vapautusta asetuksen vaatimusten noudattamisesta.
  • Erityisen vaikeassa elämäntilanteessa olevat asunnonomistajat voivat olla esimerkiksi työttömiä tai pitkäaikaissairaita.

Nykyinen hajajätevesiasetus kumotaan ja ympäristöministeriö laatii uuden asetuksen mahdollisimman pian. Lakimuutos ja uusi asetus voivat tulla voimaan 15. maaliskuuta 2011.

Jo rakennetun kiinteistön olemassa olevan jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetetut vaatimukset vuoteen 2016 mennessä.

 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

 

Lähde: eduskunta.fi

MAINOS
MAINOS LOPPUU