Hellään nurmikonhoitoon

Piha

Husqvarna on robottiruohonleikkureiden pioneeri, jonka uutuusmallit hellivät nurmik- koa. Mallit 320 ja 330X ottavat huomioon ruohon kasvuvauhdin, sillä niiden leikkuu- järjestelmä tunnistaa leikkuuvastuksen ja mukautuu siihen. Mitä nopeammin ruoho kasvaa, sitä aktiivisempi robottiruohonleik- kuri on. Husqvarnan robotit liikkuvat satun- naisesti eivätkä suoraviivaisesti. Epäsään- nöllisen liikkeen ansiosta nurmikkoon ei jää uria, vaan nurmimatto säilyy tasaisena ja huoliteltuna. Husqvarna Automower 320 maksaa 2 490 euroa ja 330X-malli maksaa 2 990 euroa.

Lisätietoja ja jälleenmyyjät löy- tyvät osoitteesta www.husqvarna.fi