Siirry pääsisältöön

Osallistu kilpailuun!

Voit voittaa Tempur-tyynyn

Hyödynnä uudistunut kotitalousvähennys!

Sisustus
Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on nyt 3 000 euroa. Puolisot voivat vähentää vakituiseen tai vapaaajan asuntoonsa ostamiensa palvelujen kuluja verotuksessa 6 000 euroa. Henkilökohtaisen vähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa.

Vähennystä saa tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Vähennys koskee myös tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden asennus-, kunnossapito- ja opastustyötä, joten digiboksin tai tietokoneen asentaminen käy nyt kätevästi. Myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien kotona teetetyistä töistä voi saada vähennystä.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa tavanomaista kotitaloustyötä ovat mm.

  • siivous
  • kaupassakäynti
  • ruoanlaitto, nurmikon leikkaus
  • lumenluonti

Sisustussuunnittelu ja likakaivon tyhjennys eivät oikeuta vähennykseen.

Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on normaalisti kotona tehtävä työ, kuten lasten tai vanhusten hoitaminen kotona. Kampaajan, parturin, kosmetologin tai muun vastaavan tekemää työtä ei voi vähentää, vaikka se poikkeuksellisesti tehtäisiin henkilön kotona.

Kunnossapito- ja perusparannustyötä
on mm.

MAINOS
MAINOS LOPPUU
  • remontointi
  • putki- ja sähkötyöt
  • lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen.

Myös tietyistä kiinteistön huoltotoimenpiteistä voi saada kotitalousvähennyksen. Uudisrakentaminen ei oikeuta vähennykseen. Jos suunnittelet energiaremonttia, muista myös kuntien myöntämä Valtion asuntorahaston Aran energia-avustus!

Vähennys on 30 % maksetusta palkasta sivukuluineen tai 60 % yrittäjälle tai yritykselle maksetusta työkorvauksesta. Materiaaleista ei saa vähennystä. Maksimivähennyksen tälle vuodelle saa ostamalla saman vuoden aikana palveluja, joissa työn osuus on yhteensä vajaat 5 200 euroa (5 166 x 60 % – 100 = 2 999,60 euroa). Jos 3 000 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin selviää vain yhdellä omavastuulla. Työkorvauksen maksajan tulee tarkastaa, että saaja on maksuhetkellä ennakkoperintärekisterissä (www.ytj.fi).

Vähennystä haetaan itse. Teetetyt työt ja maksetut korvaukset tai palkat sivukuluineen ilmoitetaan esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, jolloin höydyn saa veronpalautuksena. Työn teettäjä voi myös hakea etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa. Myös tällöin asiaankuuluvat tiedot liitetään veroilmoitukseen. Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka on maksettu.

Lisätietoja www.vero.fi, www.ytj.fi, www.veronmaksajat.fi.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Jos suunnittelet energiaremonttia, muista myös kuntien myöntämä Valtion asuntorahaston energia-avustus! Lisätietoja oman kunnan rakennusvirastosta sekä www.ara.fi ja www.vero.fi.