Ilmalämpöpumppu säästää lämmityskuluissa ja parantaa asumismukavuutta

Lämmitys
Ilmalämpöpumppu, tarkemmin ilma-ilma -lämpöpumppu, on energiaa säästävä lisälämmitysjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista säästää useita satoja euroja vuotuisessa sähkölaskussa ja samalla parantaa asumismukavuutta.

Ilma-ilma –lämpöpumppu on päälämmitysjärjestelmää täydentävä lämmitysjärjestelmä, jossa lämpö otetaan ulkoilmasta ja tällä lämmöllä lämmitetään huoneilmaa.

Tekniikka on yksinkertaistettuna jääkaapeista ja pakastimista tuttu: lämpöpumpun ulkoyksikkö jäähdyttää ulkoilmaa samaan tapaan kuin jääkaappi jääkaapin sisäosaa, ja näin syntynyt lämmin ilma (vrt. jääkaapin takatilaan muodostuva lämmin ilma) siirretään huoneilmaan.

Katso ilmalämpöpumpun toimintaperiaate tarkemmin >

Ilmalämpöpumpun energiasäästö on rahallisesti merkittävä

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Tyypillisessä suomalaisessa talossa ja sääolosuhteissa ilmalämpöpumpulla pystytään ottamaan jopa 40- 60 % (netto) talon lämmitysenergian tarpeesta ulkoilmasta. Esimerkiksi suorasähkölämmitteisessä talossa sähkölaskua voidaan pienentää keskimäärin jopa 1/3:lla, kun otetaan huomioon taloussähkö ja käyttöveden lämmitys. Jos 100 -150 asuinneliön kokoisen suorasähkölämmitteisen talon sähkölasku on 1200 – 1800 euroa vuodessa, ilmalämpöpumpulla voi säästää noin 400–600 euroa vuodessa. (Lähde: Sulpu)

Ilma-ilma -lämpöpumpulla ei voi lämmittää käyttövettä eikä sitä voi liittää vesikiertoiseen lämmitykseen. Tällaiseen käyttötarkoitukseen on olemassa erillisiä ilma-vesi ja poistoilma -lämpöpumppuja, joiden avulla voidaan hoitaa talon koko lämmitystarve.

Millaisen lämmitysjärjestelmän lisäksi ilmalämpöpumppu sopii parhaiten?

Ilmalämpöpumppu on varmaan parhaimmillaan suorasähkölämmitystalossa, koska muun lämmitysjärjestelmän säätöominaisuudet ovat nopeat. Avarat tilat, hyvä lämmön jakaantuminen lisäävät säästöjä. Koneellinen ilmanvaihto auttaa lämmön jakaantumista. Mitä suurempi on lämmityssähkön osuus koko sähkölaskusta, sitä suurempi on säästö.

Melkein samoihin säästöihin päästään nykyisillä energian hinnoilla myös vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä lämmitettiinpä ne öljyllä tai sähköllä. Sähkö-/puulämmitteinen talo on optimaalinen ilmalämpöpumpulle, sillä puulämmityksessä myös uunin lämpö leviää ja tasoittuu ilmalämpöpumpun ansiosta hyvin.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Ilmalämpöpumpun lämpökerroin – COP ja SCOP lämpökertoimet

COP-lyhenne tarkoittaa Ilmalämpöpumpun hyötysuhdetta ( = Coefficient Of Performance). COP kertoo, kuinka tehokkaasti kulutettu sähköenergia saadaan muutettua lämpöenergiaksi, kun ulkolämpötila on +7 astetta. Cop-arvon perusteella laitteen pakkastoimivuutta ei kuitenkaan voida luotettavasti päätellä.

Esimerkki: Laitteen merkintä COP 4 tarkoittaa, yhdellä kilowattitunnilla sähköä saadaan siirrettyä neljä kilowattituntia lämpöä

SCOP tarkoittaa koko lämmityskauden lämpökerrointa (=Seasonal Coefficient of Performance). Tämä keeroin ottaa paremmin huomioon koko lämmityskauden erilaiset olosuhteet. Scop-keerointa aletaan hilajalleen ottaa käyttöön lämpöpumppujen energialuokkamerkinnöissä.

Ilmalämpöpumpun hyödyt asumismukavuuteen

Ilmalämpöpumppu auttaa lämpötilakerrostumien ja lattiavedon pienentämisessä. Myös sisäilman jäähdytys ja ilmansuodatus epäpuhtauksista paranevat. Nykyisissä pumpuissa onkin hyvät suodatusominaisuudet, mikä parantaa esimerkiksi allergikkojen asumismukavuutta.

MAINOS
MAINOS LOPPUU