Isännöinnin ja taloyhtiöiden palveluntarjoajat yhden verkkopalvelun alle

Talo
Uudessa palvelumallissa ei ole kyseessä tavanomainen verkkokauppa vaan uudenlainen kanava, jossa esitellään isännöintiin, kiinteistön hallintaan ja asumiseen liittyviä palvelun- ja sisällöntarjoajia. Lue lisää! 

Isännöitsijällä on nykyään käytössä keskimäärin neljästä seitsemään erilaista selainpohjaista palvelua, joihin vaaditaan sisäänkirjautuminen. Taloyhtio.Info Store tuo tähän ratkaisun.

Isännöitsijätoimistolle räätälöidään heidän yhteistyökumppaneista koostuva toimintaympäristö yhteen verkkopalveluun, jolloin eri järjestelmistä saatava informaatio on saatavilla sekä isännöitsijälle että taloyhtiölle yhdessä kanavassa ilman erillistä kirjautumista eri järjestelmiin.

”Jatkossa käyttäjän tarvitsee kirjautua ainoastaan Taloyhtio.Infoon päästäkseen käsiksi kaikkeen siihen informaatioon, jota on saatavilla kolmansien osapuolien järjestelmistä. Tästä hyvänä esimerkkinä on pelastussuunnitelmia tarjoava Pelsu Pelastussuunnitelma, joka tuo ensimmäisten yhteistyökumppaneiden joukossa pelastussuunnitelmat taloyhtiöiden saataville osana palveluame. Tavoitteena on kasvattaa yhteistyökumppaneiden määrä yli 500 yritykseen kahden vuoden kuluessa”, sanoo Taloyhtio.Infon toimitusjohtaja Tuomas Saarelainen.

Kyseessä ei ole tavanomainen verkkokauppa vaan uudenlainen kanava, jossa esitellään isännöintiin, kiinteistön hallintaan ja asumiseen liittyviä palvelun- ja sisällöntarjoajia. Käyttäjillä on mahdollisuus tutustua eri yritysten tarjoamiin palveluihin ja sisältöön Storen kautta ja halutessa tehdä myös esittelypyyntöjä.

MAINOS
MAINOS LOPPUU

”Palvelumme tulee muuttamaan isännöitsijätoimiston ja taloyhtiöiden välisen informaation välityksen ja asukasviestinnän kaikkia osapuolia palvelevaksi, kokonaisvaltaiseksi ja joustavaksi käyttäjälähtöiseksi toimintamalliksi”, kommentoi Tuomas Saarelainen.

Taloyhtio.Info Store julkistetaan Kiinteistö 2013 -messuilla 13.-15.11.2013.

Taloyhtio.Info on suomalainen isännöitsijätoimiston ja taloyhtiöiden väliseen informaation välitykseen ja asukasviestintään tarkoitettu palvelukanava tietoturvallisessa ympäristössä. Palvelulla on asiakkaina yli 100 isännöitsijätoimistoa ja käyttäjiä on yli 200 000.

Lisätietoja: www.taloyhtio.info

MAINOS
MAINOS LOPPUU