MAINOS

Jätevesiasetus – uusi laki toi lievennyksiä haja-asutusalueiden jätevesisääntelyyn

MökkiTalo

Eduskunnan joulukuussa 2016 hyväksymät muutokset ympäristönsuojelulakiin toivat merkittäviä lievennyksiä haja-asutusalueiden jätevesisääntelyyn. Lain määräaika koskee nyt kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Jätevesijärjestelmän päivitys on lähivuosina edessä näillä alueilla arviolta noin 100 000 kiinteistöllä.

Jaa sosiaalisessa mediassa
MAINOS (teksti jatkuu alla)
MAINOS PÄÄTTYY
MAINOS PÄÄTTYY

Uusi laki ja vielä lausuntokierroksella oleva jätevesiasetus kohtuullistavat oleellisesti jäteveden sääntelyä haja-asutusalueilla. Tarkan, yksityiskohtaisen sääntelyn sijasta jatkossa korostetaan talousjätevesijärjestelmien hyvää suunnittelua. Myös säännösten määrä on vähentynyt.

– Esimerkiksi jätevesien käsittelyjärjestelmien mitoitukseen ei enää anneta yksityiskohtaisia määräyksiä. Tärkeää on, että kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva järjestelmä, toteaa tuotepäällikkö Jaana Honkonen Uponorilta.

Miten jätevesiasetus muuttuu?

Yksi merkittävimmistä muutoksista on ns. 100 metrin sääntö, jonka mukaan jätevesiremontti on sidottu määräaikaan kiinteistöillä, jotka sijaitsevat enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai ovat pohjavesialueella. Perustason puhdistusvaatimukset on täytettävä näillä kiinteistöillä 31.10.2019 mennessä.

Muualla sijaitsevissa kiinteistöissä jätevesijärjestelmä on kunnostettava vain tiettyjen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Tällaisia ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa iso korjaus- tai muutostyö. Mitään määräpäiviä jätevesijärjestelmän kunnostukselle ei ole asetettu.

Käytännössä lain siirtymäaika koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä, sillä vuoden 2004 jälkeen perustason vaatimukset on toteutettu jo rakentamisvaiheessa.

– Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely on ratkaistava jo rakennusluvan yhteydessä ja jätevesien käsittelyjärjestelmän on oltava heti käytössä, kun rakennus otetaan käyttöön, Jaana Honkonen kertoo.

Miljoonan suomalaisen jätevedet käsitellään tontilla. Jätevedet likaavat enimmäkseen ihmisten lähiympäristöä: omaa ja naapurin kaivovettä ja pihapiiriä sekä lähivesiä.

– Käsittelyn tehostaminen suojelee lähiympäristöä ja -vesiä. Jätevesijärjestelmän parantaminen on korjausrakentamista, joka nostaa kiinteistön arvoa ja laatua. Vaikkei remonttia nyt määräaikaan mennessä olisikaan pakko tehdä, on kunnostettu, turvallinen jätevesijärjestelmä selkeä etu myös esimerkiksi silloin, kun kiinteistöä ollaan myymässä, Jaana Honkonen toteaa.

 

Jätevesiasetus uudistuu

Puhdistusvaatimuksiin ei muutoksia

Talousjätevesien puhdistusvaatimukset säilyvät lainmuutoksen jälkeenkin entisellään. Perustason puhdistusvaatimuksen mukaan orgaanisen aineen aiheuttaman kuormituksen on vähennyttävä vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin kuormituksen vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen kuormituksen vähintään 30 prosenttia verrattuna käsittelemättömään jäteveteen.

Uusi laki asettaa vain vähimmäisvaatimukset.

– Kunnat voivat ympäristönsuojelumääräyksissään antaa myös perustasoa tiukempia puhdistusvaatimuksia, Jaana Honkonen huomauttaa.

Puhdistusvaatimusten lisäksi laissa säilyvät ennallaan myös poikkeamisperusteet kuten ikävapautus. Vapautuksen voi saada myös sosiaalisin perustein.

Lupa myönnetään enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan ja se raukeaa, mikäli kiinteistön jätevesikuormitus kasvaa tai kiinteistön omistus tai hallinta vaihtuu.

Jokaiselle tontille löytyy sopiva järjestelmä

Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva talousjätevesien käsittelyjärjestelmä. Järjestelmää on myös käytettävä ja huollettava niin, että toiminta täyttää puhdistusvaatimukset.

– Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen jätevesijärjestelmän valinnassa lähtökohtana ovat aina käyttäjän ja kiinteistön tarpeet sekä tontin suomat mahdollisuudet. Maaperän, tontin koon ja käyttöasteen lisäksi kannattaa aina miettiä, kuinka paljon järjestelmän ylläpitoon ja huoltoon ollaan valmiita panostamaan, Jaana Honkonen sanoo.

– Jokaiselle tontille löytyy sopiva ja oikein mitoitettu ratkaisu. Hyvä jätevesisuunnitelma ja luotettava toimittaja takaavat esimerkiksi sen, ettei kiinteistölle hankita ylisuurta ja liian kallista järjestelmää.

Asetuksessa ei nosteta mitään käsittelytapaa toisen yläpuolelle. Jätevesiratkaisuna voi olla esimerkiksi pienpuhdistamo tai maapuhdistamo, imeyttämö tai suodatusjärjestelmä, kaksoisviemäröinti tai harmaavesisuodatin.

– Vesijohdottomille kesämökeille saatavat sauna- ja mökkikaivot on helppo asentaa tontille itsekin.

Lupa-asiat kuntoon hyvissä ajoin

Järjestelmän tehostamiseen tai uuden rakentamiseen tarvittavan jätevesisuunnitelman laatiminen ja luvan hankkiminen vievät oman aikansa.

Lupaa kannattaa siis hakea hyvissä ajoin ennen remonttiin ryhtymistä.

– Vaikka aikoisikin rakentaa kesällä, voi talven aikana hoitaa lupa-asiat kuntoon. Myös remontoiminen onnistuu lähes ympäri vuoden, kunhan maata vain pääsee kaivamaan. Talvella vanhaan pihaan saattaa jopa jäädä vähemmän vaurioita kuin kesäaikana.

– Suunnittelun ja toteutuksen tueksi on kattavasti saatavilla ajantasaista, luotettavaa tietoa käsittelylaitteistoista ja -menetelmistä sekä niillä saavutettavista tuloksista, Jaana Honkonen muistuttaa.

Lisätietoja jätevesiasetuksesta:

Uponor Infra Oy

www.uponor.fi

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. 

Lähde: ePressi.com, kuva: Uponor

Lue myös: Jätevesiprojekti etenee näin, Jätevesiratkaisuja pienkiinteistöihin ja Uusi jätevesiasetus on hallussa – vai onko sittenkään?

Voisit olla kiinnostunut myös näistä aiheista:

jätevesi jätevesiasetus jätevesijärjestelmä jätevesiremontti jätevesisaneeraus


Lisää samasta aiheesta