Joka kolmas kompostoi keittiön biojätteet

Keittiö
Kompostointi kuuluu osaksi pientalojen jätehuoltoa. Biolanin syyskuussa tekemässä Kompostointikyselyssä selvisi, että reilu kolmannes pientaloasujista kompostoi biojätteet ja niistä, jotka eivät vielä kompostoi, reilu 80 prosenttia on kiinnostunut aloittamaan kompostoinnin.

Talvikompostointi edellyttää eristettyä kompostoria, koska eristys vähentää kompostin jäähtymistä.

Joka kolmas kompostoi keittiön biojätteet 

Kompostointi kuuluu osaksi pientalojen jätehuoltoa. Biolanin syyskuussa tekemässä Kompostointikyselyssä selvisi, että reilu kolmannes pientaloasujista kompostoi biojätteet ja niistä, jotka eivät vielä kompostoi, reilu 80 prosenttia on kiinnostunut aloittamaan kompostoinnin. 

Biolanin teettämään sähköiseen kompostointikyselyyn vastasi syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana 945 pientaloasujaa.

– Ilahduttavan hyvin pientaloasujat ovat ymmärtäneet myös sen, että kompostoimalla saadaan ilmaista multaa. Kyselyymme vastanneista 98,7 prosenttia on sitä mieltä, että kompostoimalla saa puutarhaan arvokasta maanparannusainetta. Yleisimmin kompostimultaa levitetään kukkapenkkiin, pensaiden juurille ja kasvimaalle, kertoo Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula.

Ympäristöön aiheutuu ongelmia, jos biojätettä päätyy sekajätteen mukana kaatopaikalle. Biojätteen mädäntyessä syntyy metaania, joka on yksi haitallisimmista kasvihuonekaasuista. Vuonna 2016 voimaan astuvan jätelain mukaan biojätettä ei saa enää päätyä lainkaan kaatopaikoille. 

MAINOS
MAINOS LOPPUU

Jäätyminen aiheuttaa ongelmia

Keittiöjätteen talvikompostointia pidettiin Biolanin kyselyssä hankalimpana asiana. Vastaajista 80,2 prosenttia oli sitä mieltä, että komposti jäätyy helposti talvella. Muita kompostointia vaikeuttavina tekijöinä pidettiin hidata kompostoitumista ja kompostin hajua.

Keittiöjätteelle soveltuvin kompostori on kauttaaltaan lämpöeristetty kompostori, jonka tulisi olla myös niin tiivis, etteivät haittaeläimet pääse kompostorin sisään. Kompostoitumisprosessin ylläpitämiseksi tärkeää viedä kompostiin säännöllisesti uutta jätettä ja peittää viety jäte kuivikekerroksella.

Lisätietoja:

www.biolan.fi

Biolan valmistaa ja myy luonnonmukaiseen viljelyyn ja ekologiseen viheralueiden hoitoon soveltuvia tuotteita sekä ympäristötuotteita. Omaa tuotantotoimintaa on Suomessa, Eestissä ja Kiinassa. Tuotteita on kehitetty yhteistyössä alan parhaiden asiantuntijoiden kanssa jo 1970-luvulta lähtien.

MAINOS
MAINOS LOPPUU